PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : özel Tekne Belgesi (önemli)


smena
17-02-2007, 20:31
DUYURU

ÖZEL TEKNE BELGESİ
Düzenlenmesine başlandı
12 Mayıs 2006 Cuma

Yat/Tekne sahibi amatör denizci dostlarımız,
Özel Teknelerin Kayıt, Belgelendirme ve Donatımına İlişkin Yönerge uyarınca özel tekneler adına ÖZEL TEKNE BELGESİ (ÖTB) düzenlenmesine Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü olan yerlerde Bölge Müdürlüklerince, olmayan yerlerde ise Liman Başkanlıklarınca başlandı.
Tekneniz adına düzenlenmiş Tonilâto Belgesi ile Özel Yat/Tekne Kayıt Belgesi’ni (özel yat, amatör balıkçı teknesi, diğer) aşağıdaki örnek dilekçe ekinde teknenizin kayıtlı olduğu Bölge Müdürlüğü veya Liman Başkanlığı’na iade etmeniz gerekmektedir.
· Dilekçenizde;
a. T.C. Kimlik numaranız ile
b. Vergi numaranızın belirtilmiş olması zorunludur.
· Ayrıca dilekçeniz ekinde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son taksidine ait makbuzun fotokopisi de bulunacaktır.
· MTV makbuzu ve numaralar olmadan teknenizin elektronik sistemde kaydı olanaksızdır. İşlemde gecikmeleri önlemek amacıyla bu bilgilerin eksiksiz verilmesi gerektiği önemle hatırlatılır.
ÖTB, tekne boyu 24 metreyi aşmayan, Türk vatandaşı kişiler ile Türkiye’de oturma izni almış olan yabancı uyruklulara ve su sporlarında faaliyeti olan Türkiye’de kurulu dernek ve vakıflara ait tekneler adına düzenlenecektir. Yeni alacağınız ÖTB’nizi naylon kaplatmanızı veya bir naylon kılıf içinde muhafaza etmenizi öneririz. Teknenize ait tek sahiplik belgeniz ÖTB’dir. ÖTB, içindeki bilgiler değişmedikçe (satış, yapısal değişiklik v.b.) süresizdir, yıllık sörveyler kalkmıştır. Seyirde teknenizde, ÖTB’nin arka kapağında belirlenmiş emniyet teçhizatının süresi geçmemiş ve noksansız olmasına dikkat ediniz. Sahil Güvenlik Botlarının seyir esnasındaki denetlemelerinde noksan veya süresi geçmiş teçhizat ile seyire çıkılmış olduğunun saptanması halinde yasal işlem yapılacağını unutmayınız.
Emniyet içinde keyfinizce seyirler dileriz.
Saygılarımızla


Örnek dilekçeT.C. Başbakanlık
Denizcilik Müsteşarlığı
................ Bölge Müdürlüğü
Sörvey Kurulu Başkanlığı
.......................

Tarih:

Konu: Özel Tekne Belgesi düzenlenmesi talebi

.............. Limanı’na Teknik Kütük ............ numara ile kayıtlı ............ isimli özel yatım/amatör balıkçı teknem/diğer adına, ...................... tarihinde düzenlenmiş Tonilâto Belgesi ile ......................... tarihinde düzenlenmiş .................. belge numaralı Özel Yat/Tekne Kayıt Belgesi’ninin asıllarını, bu defa “Özel Teknelerin Kayıt, Belgelendirme ve Donatımına İlişkin Yönege” uyarınca Özel Tekne Belgesi düzenlenmesi isteğiyle ilişikte sunuyorum.
*Teknemin cinsi, tipi ve arması hakkında bilgiler: / / .
Saygılarımla
Ad, soyad, imza.T.C. Kimlik numarası:
Vergi numarası:
Adres:
Ek: MTV son taksitine ait makbuz fotokopisi.
* Buraya aşağıdaki listeden teknenize en iyi tanıtan bilgileri seçerek yazınız. Bilgisayar kayıt programı aşağıdaki listede yer alan cins, tip ve arma bilgilerinden başkasını kabul etmeyecektir.


Not: Bölge Müdürlüğü olmayan yerlerde başvuru adresi aşağıdaki şekilde yazılmalıdır:

T.C. Başbakanlık
............ Bölge Müdürlüğü
............ Liman Başkanlığı
............

CİNS / TİP / ARMA SEÇENEKLERİ
Teknenizin cins, tip ve arma bilgilerini aşağıdaki listeden seçiniz ve başvurunuza yazınız:
Sandal -- --
Şişme bot -- --
Motorlu tekne Açık --
Motorlu tekne Açık *katamaran, trimaran --
Motorlu tekne Kamaralı --
Motorlu tekne Kamaralı *katamaran, trimaran --
Yelkenli tekne Açık Tek direk *slup, kotra, cat
Yelkenli tekne Açık *katamaran, trimaran Tek direk *slup, kotra, cat
Yelkenli tekne Açık İki direk
Yelkenli tekne Kamaralı Tek direk *slup, kotra, cat
Yelkenli tekne Kamaralı *katamaran, trimaran Tek direk *slup, kotra, cat
Yelkenli tekne Kamaralı İki direk *keç, yovl, uskuna
Yelkenli tekne Kamaralı Üç direk *uskuna

Açıklama:
1. * işareti olanlar için tekne sahibi dilerse yandaki seçenekler yazılabilir.
2. --- yerlere bir şey yazılmayacak, boş bırakılacaktır.
3. Yelkenli tekne tanımı, açık veya kamaralı, takma veya içten motorlu, tek veya çok gövdeli olarak bütün tipleri kapsar. Arması olan tekneler, örneğin centreboard tekneler, Dragon, Tırhandil, Gulet, yelkenli yat; hepsi yelkenli tekne tanımı içinde yaygın üç arma cinsi ile kaydedileceklerdir.
4. Yelkenli olup motoru da olan teknelerde “yelkenli” tanımından sonra (+motorlu) yazılacaktır.
5. Motorlu tekne tanımı, açık veya kamaralı, takma veya içten motorlu, tek veya çok gövdeli olarak bütün tipleri kapsar. Örneğin sürat teknesi, amatör balıkçı teknesi, günübirlik (day cruiser), cabin cruiser, motoryat; hepsi motorlu tekne tanımı içinde kaydedileceklerdir.

smena
17-02-2007, 20:37
ÖTB DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Değerli dostlarımız,
Teknenize ÖTB almak için Liman Başkanlıklarına iade edeceğiniz iki belge, ibraz edeceğiniz tek belge vardır.
Bunlar sırasıyla;
a) Ölçü Belgesi (tonilâto belgesi),
b) Özel Yat/Tekne Kayıt Belgesi (süresi geçmiş olabilir),
c) MTV son taksitine ait Ocak 2007 tarihli makbuzun aslıdır (aylar geçtikçe bu defa son taksit olarak Temmuz 2007 tarihli makbuzun ibrazı gerekecektir).
Maliye'den "vergi borcu yoktur" belgesi almanıza gerek yoktur. Bu belgeyi teknenizi satarken Noter isteyebilir.
Boşuna yorulup, bir de bu yazıyı almak için uğraşmayın.
Buna rağmen ÖTB’niz düzenlenirken sizden Maliye'den yazı getirmeniz istenirse, bir yanlış anlama söz konusudur. Bu durumda, örneğin İstanbul’da, Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Gemi Sörvey Kurulu Başkanlığı'na başvurunuz.

smena
17-02-2007, 20:38
ÖZEL TEKNE BELGESİ ile ilgili EK AÇIKLAMA
Değerli amatör denizci dostlarımız,
ÖTB almak için teknenizin kaydını yenilemek üzere herhangi bir Liman Başkanlığı'na başvurabilirsiniz.
Örneğin İstanbul'da bulunuyorsanız, teknenizin Tonilâto Belgesi yanınızdaysa, buna karşın tekneniz Bodrum'da bulunuyor ve kaydı önceden Bodrum Liman'ına yapılmış olsa da, İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne başvurarak Tonilâto Belgesini ve "özel yat kayıt belgesi"ni iade edip ÖTB'nizi İstanbul'dan alabilirsiniz. Tabii bunun tersi de olabilir.

Özel teknelerle ilgili bütün kayıtlar artık Denizcilik Müsteşarlığı'nın veri tabanında tutulmaktadır.

Bölge Müdürlükleri ile Liman Başkanlıklarında işinizi şahsen takip etmenizi öneririz. Süreç son derece basittir, yanlış anlamalara veya yoruma gerek bırakmayacak şekilde açıktır.

smena
17-02-2007, 20:39
ÖZEL TEKNE ALIM VE SATIMI

Değerli denizci dostlarımız,
Türkiye Noterler Birliği'nin Noter Odalarına ve Noterliklere gönderdiği 3 Mayıs tarihli Genelge'de özel tekne alım ve satımlarında Devir Şözleşmesi düzenlenebilmesi için Özel Tekne Belgesi aranacağı bildirilmektedir. Genelge metni aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla

Türkiye Noterler Birliği'nden 3 Mayıs 2006 tarihli
GENELGE
Özü: Tekne satışlarında dikkate alınacak Tonilato ve Özel Tekne Belgeleri hk.
İlgi: 18.10.2000 tarihli ve 51 sayılı genelgemiz.

Noterliklerde yapılan motorlu tekne ve gemi satışları sırasında aranması gereken belge ve kayıtlarla ilgili olarak Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınan yazı ilgi genelgemizle duyurulmuştu.

Bu yazıda; yapılacak gemi satışlarında mutlaka gemi tasdiknamesi aranacağı, deniz aracının 18 Gros tonilatodan küçük olması durumunda ise (18 Grt. den küçük deniz araçlarının tasdiknamesi olmayacağı için tescili gerektiğinden) tonilato belgesinin isteneceği ve satışın bu belgelere istinaden yapılacağı bildirilmişti.

Yürürlükte olan bu genelgemizde belirtilen hususlar dışında Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı,16.07.2004 tarihli ?Amatör Özel Teknelerin Donanımına İlişkin Yönerge?sini 16.02.2006 tarihli ve 00303 sayılı Bakanlık Oluru ile yürürlükten kaldırarak ve bunun yerine Özel Teknelerin Kayıt, Belgelendirme ve Donatımına İlişkin Yönerge'yi yürürlüğe sokmak suretiyle özel kullanım amaçlı tekneler için yeni bir düzenleme yapmıştır.

Bu Yönergenin Genel Esaslar başlığını taşıyan 4. maddesinde;
e) Özel tekneler adına Özel Tekne Belgesi düzenlenir (EK-1). Bu tekneler; bölge, mesafe ve zaman sınırı olmaksızın bu belge ile tekne sahibi sorumluluğunda seyrederler.

f) Bu Yönerge yayımlanmadan önce Özel Yat, özel tekne, amatör balıkçı teknesi, özel sürat teknesi v.b. veya diğerleri adı altında belgelendirilmiş tekneler için sahipleri, Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığına dilekçeyle başvurarak, tonilato belgelerinin asıllarını iade etmeleri neticesinde bu teknelere Özel Tekne Belgesi düzenlenir.

g) Boyları 24 metreden büyük tekneler ile gemi siciline kaydedilmeleri sahiplerince talep edilen özel tekneler, adlarına Tonilato Belgesi düzenlenmek koşuluyla belgelendirilirler ..... hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümlerden anlaşıldığı üzere; boyları 24 metreden büyük tekneler ile Gemi Siciline kayıt edilmeleri sahiplerince talep edilen özel tekneler için Tonilato Belgesi düzenlenecek, bunlar dışında kalan özel kullanım amaçlı kayıtlı olan ve yeni kayıt edilecek teknelere ise Özel Tekne Belgesi verilecektir.

Yapılan bu değişiklik karşısında, Özel Teknelerin Kayıt, Belgelendirme ve Donatımına İlişkin Yönerge'de belirtilen ve tonilato belgesi ile belgelendirilecek olan boyları 24 metreden büyük tekneler ile Gemi Siciline kayıt edilmeleri sahiplerince talep edilen özel tekneler dışında kalan özel kullanım amaçlı teknelerin alım ve satımında Özel Tekne Belgesi'nin istenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Saygılarımla.
BAŞKAN
Hasan YENİ
(İstanbul 28.Noteri)

KAYNAK : AMATÖR DENİZCİLİK FEDERASYONU SİTESİ

cüneyt yılmaz
20-02-2007, 17:12
ÖTB belgesi olmayan, faturası ve tonalito belgesi olmayan tekneler içinde ötb alınabiliniyor.Ancak ne zamana kadar olduğu hakkında bilgi yok.
Teknenin ve motorun ayrı ayrı veya beraber hiç bir kaydı olmayanlar nasıl belge çırabilecekler? Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

sanalbalıkcı
26-02-2007, 10:00
2oo6 senesinde almış olduğum yeni (Faturalı) botum var ayrıca 5bg kıçtan takma motor motorun faturası kayıp,bu ikili için ne yapmam gerek?ÖTB Mümkünmü?

cüneyt yılmaz
26-02-2007, 10:21
2oo6 senesinde almış olduğum yeni (Faturalı) botum var ayrıca 5bg kıçtan takma motor motorun faturası kayıp,bu ikili için ne yapmam gerek?ÖTB Mümkünmü?

Değerli arkadaşım;Botunuza Özel tekne belgesi almanız mümkün.Motorunuzu aldığınız yerde faturanın bir nüshası veya kayıdı mutlaka vardır. Onunla liman müdürlüğünden belgenizi çıkartabilirsiniz.
Motolu taşıt olduğu için ötb belgesi şişme botlar içinde zorunlu tutuluyor. Arkadaşlardan duyduğumuza göre Sahil güvenlik botları bir kaç defa motorlu şişme botlar için işlem yapmışlar.

jeqo
03-03-2007, 08:28
Cüneyt Bey, babam 15 yıl önce alacağına karşılık oldukça eski bir tekne almıştı. Yıllardır da balığa çıkar onunla ama Sahil Güvenlik artık işi sıkı tuttuğu için en son balığa çıkışında babam avlanmış :)
Tekne 6 metre boyunda ve pancar motor var üzerinde, eskiden bir geminin flikasıymış ve şimdi amatör balıkçı teknesi. Bu tekne için ruhsatı çıkartmak istiyorum ve bunun içi nereye başvuracağımı, hangi evrakların gerektiğini ve neler yapabileceğimi söyleyebilirseniz çok sevinirim. Ne faturası var ne de ruhsatı var teknenin

Lüferci ugur
04-03-2007, 12:30
İkinci el bir tekne aldım.forumdada daha önce belirtmiştim.6 metre ahşap.7 beygir ats motoru var.yalnız bu teknenin hiç bir belgesi yok.bu tekneye yeni belge çıkarma imkanı varmı,varsa nereden yapılabiliri ve prosüdürü nedir.bilen dostların yardımlarını rica ediyorum.saygılarımla

ozan
05-03-2007, 17:24
İkinci el bir tekne aldım.forumdada daha önce belirtmiştim.6 metre ahşap.7 beygir ats motoru var.yalnız bu teknenin hiç bir belgesi yok.bu tekneye yeni belge çıkarma imkanı varmı,varsa nereden yapılabiliri ve prosüdürü nedir.bilen dostların yardımlarını rica ediyorum.saygılarımla


Uğur liman başkanlığından bir sahiplik belgesi alıp muhtardan iki şahitle onaylatıyosun. ardından liman başkanlığına veriyosun. ölçümleri yapıyorlar ve belgeni hazırlıyorlar. kullanmak içinde bir amatör denizci belgesi yeterli oluyor.
kolay gelsin hayırlı uğurlu olsun

REİS
16-03-2007, 13:55
teknemin motorun faturaları var önce hangi belgeyi alacam yardım ederseni sevinirim

Tekne için faturalarınla nüfus cüzdanı suretini İzmir Liman Başkanlığına götüreceksin.
ÖTB almak istiyorum diyeceksin.
Onlar sana yol gösterecek.
Tekneyi kullanmak için lazım olan ehliyeti de ayrıca kendin için alacaksın.
Şoför kursları gibi özel kurslar var . Onlara katılıp sonra imtihana gireceksin.
Amatör Denizcilik Federasyonuna bak, galiba onlar kurs veriyor.

kemalyaman34
11-04-2007, 14:58
arkadaşlar motorsuz veya akülü motorlu olan şime botlara özel tekne belgesi verilmiyormuş. botun ve akülü motorun faturası ile (göllerde) kullanılabiliyormuş. eğer motor benzinli veya dizel olursa o zaman özel tekne belgesi veriliyormuş. istanbul liman başkanlığından alınan bilgidir.

mka.mka
11-04-2007, 15:54
arkadaşlar motorsuz veya akülü motorlu olan şime botlara özel tekne belgesi verilmiyormuş. botun ve akülü motorun faturası ile (göllerde) kullanılabiliyormuş. eğer motor benzinli veya dizel olursa o zaman özel tekne belgesi veriliyormuş. istanbul liman başkanlığından alınan bilgidir.

Peki benim durumumda ne yapmalı arkadaşlar?
Şimdi ikinci el tekne alımlarında satan kişi tkeneye ait ÖTB almak zorunda. Noter ÖTB olmadan satışı vermiyormuş. Şİmdi ben ikinci motorsuz bir bot aldım. Botun faturası aldığım kişi adına düzenlenmiş. Ben bu botu satın aldığımı ve benim olsuğunu nasıl belgeleyebilirim.

mirsat
26-06-2007, 13:50
Bu konular ile ilgili genel bilgiyi sitesinde armalar bölümünde bulabilirsiniz.

ozan
27-06-2007, 10:32
Peki benim durumumda ne yapmalı arkadaşlar?
Şimdi ikinci el tekne alımlarında satan kişi tkeneye ait ÖTB almak zorunda. Noter ÖTB olmadan satışı vermiyormuş. Şİmdi ben ikinci motorsuz bir bot aldım. Botun faturası aldığım kişi adına düzenlenmiş. Ben bu botu satın aldığımı ve benim olsuğunu nasıl belgeleyebilirim.

faturayı felan hiç gündeme getirmiyorsun muhtara gidip bi sahiplik belgesi dolduruyorsun (belgeyi liman bakanlığından alacaksın). az bir fiyat gösteriyorsun onun üzerinden vergilerini ödeyip kayıt yaptırıyorsun.

seçenek iki ÖTV ödememek için notere gidip satış yapıyosun ödeyeceğin ÖTV den fazla ödeme yapıp tekneyi devralıyorsun ve bi sürü problem çıkıyor

TA7R
16-08-2007, 13:53
6m kayık 8.5 hp motor . Tonilato var ve amatör balıkçı diye kayıtlı . Tonilato yetmez mi ille de ÖTB almak zorundamıyız ?

enes_hasan
03-10-2007, 05:34
Reis amca; ÖTBsi benim adıma kayıtlı teknemi ADBsi olan yeğenimin kullanmasında yasal bir sıkıtı (sahil güvenlik) olmadan kullanabilirmi?Cüneyt

Sen, bilgi alabildin mi?

Ben, motor için hurda faturası olur, tekne için muhtar şahitliği, balıkçı için kooperatif yazısı gerekir diye bilgiler edindim.
Yalnız, 20-30 senelik tekne ve motorun faturası olsa da bulunamayacağı ortadayken, niye insanları sahtekarlığa ve hurdacıya haksız kazanç sağlamaya mecbur bırakıyorlar, onu anlamadım.:mad:

ozan
03-10-2007, 09:47
Reis amca; ÖTBsi benim adıma kayıtlı teknemi ADBsi olan yeğenimin kullanmasında yasal bir sıkıtı (sahil güvenlik) olmadan kullanabilirmi?

ek 2 var onu doldurup imzalayın izin verdiğiniz tarihler arasında kullanmasında sakınca yok ama tüm yasal sorumluluk size ait olarak kalıyor

Suatreis
04-10-2007, 11:43
Aslında amatör balıkçılık yapmak için herhangi bir belge zorunluluğu yoktur. Lakin sahil güvenliğin bölgelere göre uygulamaları değişiyor. Örnek; Saroz bölgesinde tekne ile balığa gidecekseniz, en azından Amatör Balıkçı Belgeniz olmak zorunda. Aksi taktirde problem yaşanabiliyor. Ayda yılda bir gittiğiniz balıkta böyle bir durum yaşamaktansa, sınavsız olarak Tarım ve Köy İşleri Müdürlüklerinden verilen bu belgeyi almanızı tavsiye ederim.

Zorunluluğundan bahsettiğiniz bu konuyu biraz açarmısınız. Bahsettiğiniz uygulama yasal değildir. Benzeri bir uygulama hakkında daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bilgi alınmıştır.

ozan
07-10-2007, 12:38
Öncelikle herkeze selamlar,

4:60 boyunda dıştan takma motorlu bir tekneyi kulanmak için tekne kullanma belgesi gerekiyormu acaba, bazı kişiler 6.50 den yukarı tekneler için gerekir diyorlar, bu konuda bilgisi olanların yardımını bekliyorum.

iyi günler.

2.5m. yi geçen motorludeniz araçlarında ötb ADB gerekli

enes_hasan
09-10-2007, 00:52
Arkadaşlar; sahip olduğumuz faturasız teknelere sahiplik belgesi çıkarttıktan sonra ÖTB çıkartmak için vergi dairesine MTV yatırmak üzere giitiğimizde bizi ne bekliyor? Yalnızca müracaat ettiğimiz yılın vergisimi? Yoksa tekne sahipliğimiz son 5 yılsa son beş yılın MTV sinimi ödemek gerekiyor. Bilgi ve deneyimi olan arkadaşlar acil yadımcı olursa sevinirim.

ozan
15-10-2007, 18:01
Arkadaşlar; sahip olduğumuz faturasız teknelere sahiplik belgesi çıkarttıktan sonra ÖTB çıkartmak için vergi dairesine MTV yatırmak üzere giitiğimizde bizi ne bekliyor? Yalnızca müracaat ettiğimiz yılın vergisimi? Yoksa tekne sahipliğimiz son 5 yılsa son beş yılın MTV sinimi ödemek gerekiyor. Bilgi ve deneyimi olan arkadaşlar acil yadımcı olursa sevinirim.


bildiğim kadarıyla son yıl zaten yeni kayıt olacak

promap
15-10-2007, 18:23
Zorunluluğundan bahsettiğiniz bu konuyu biraz açarmısınız. Bahsettiğiniz uygulama yasal değildir. Benzeri bir uygulama hakkında daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bilgi alınmıştır.

Yasal olmadığına şüphe yok. Dediğim gibi amatör balıkçılık için belgeye gerek yoktur. Lakin Saroz bölgesinde; tekne kiralamak istediğinizde, teknecilerin size ilk soracağı şey Amatör Balıkçı Belgenizin olup olmadığıdır. Eğer ki yoksa size tekne kiralamayacaklardır. Şimdilik uygulama bu yönde. Siz ne kadar bunun yasal bir gereklilik olmadığını anlatsanızda, çözüm bulamayacaksınızdır.
Rastgele...

ayavlal
15-10-2007, 19:36
Arkadaşlar eğer çıktığınız tekne balıkçı teknesi ise
sarı kağıt dediğimiz (gerçek kişiler için su ürünleri avlanma tezkeresi)
gerekiyor.
Bu belge balıkçı teknelerinde bulunan tüm kişiler için zorunludur.
Ama eğer çıktığınız tekne balıkçı teknesi değilde özel yada
tur tekneleri ise olta balıkçılığı için herhangi bir belgeye ihtiyaç yoktur.
Teknenin ve kaptanın belgeleri, ayrıca teknede olması gereken ekipman
varsa sorun yoktur.

ALİCO
15-11-2007, 11:13
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi,
Tarh, Tebliğ ve Ödeme

Mükellefiyetin Başlaması
Madde 7 - (3088 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen madde) Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik,

liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.

Şu kadarki mükellefiyet;

a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son

altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık döneminin başından itibaren,

b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında

yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından

itibaren,

Nazara alınır.sevgiler

mmusluer
17-01-2008, 17:19
Merhaba Arkadaşlar,

Uzun zamandır denize çıkamadığım için mevzuattan uzak kaldım. 3 bg. eski bir dıştan takma motorum var. Sanırım faturasını bulabilirim (1980 den kalma).

Küçük bir şişme bot almayı düşünüyorm.

2,20 veya 2,40 m. lik şişme bot + 3 bg. motor için herhangi bir belgeye gerek varmı ?

Cevaplarınız için çok teşekkür ederim.

mmusluer
17-01-2008, 17:20
Merhaba Arkadaşlar,

Uzun zamandır denize çıkamadığım için mevzuattan uzak kaldım. 3 bg. eski bir dıştan takma motorum var. Sanırım faturasını bulabilirim (1980 den kalma).

Küçük bir şişme bot almayı düşünüyorm.

2,20 veya 2,40 m. lik şişme bot + 3 bg. motor için herhangi bir belgeye gerek varmı ?

Cevaplarınız için çok teşekkür ederim.

lombardo
23-03-2008, 13:59
Arkadaşlar ,
babama ait 3.5 metre ve 4 beygir gücünde motoru olan bir teknesi var,
hiç bir belgesi yok.
şimdi bu tekneye ( fiber sandala) nasıl ÖTB çıkartacağız. liman başkanlığından sahiplik belgesi alacağız ama didimde liman başkanlığı yok.
ayrıca sahiplik belgesini aldıktan sonra muhtardan onaylatıp tekrar mı liman başkanlığına müraacat edeceğiz. ( liman başkanlığı yerine vekil eden başka bir kurum varmıdır.) yada ne yapmamız lazım.
motor 4 beygir olduğu için MTV yok galiba fakat. tekne kayıt ettirilirken kdv ödeniyormu veya maliyeye harç para ödeniyormu. ÖTB çıkarılırken herhangi bir ücret ödemek durumunda mıyız?ötb ne kadar zamanda çıkarılır.
yardımcı olursanız sevinirim.

geneben
23-03-2008, 14:42
Tolga arkadaşım şu an yeni düzenlemeler yapılıyor o yüzden bir 15 gün kadar beklemeni öneririm. Belkide elinizdeki tekneye belge olmuyacak gibi bir söylenti var biraz bekleyin tam düzenlemeler açıklansın ona göre hareket edersiniz.;)

ozan
24-03-2008, 09:20
valla yeni düzenlemeyle ne olacak bilemiyorum ama bu durumdaki tekneler için pek olumlu bişey çıkmayacak sanırım

yiv
26-03-2008, 00:25
ÖTB eskiden süresiz geçerliydi de yeni tebliğ ile 5 yılda bir yenilenme zorunluluğu mu getirildi acaba yoksa ben mi yanlış anladım arkadaşlar...???

malitas
31-03-2008, 23:59
Selamlar, bir tekne aldım ve noterden satışını da aldım. Teknenin ÖTB belgesi var. Ben liman başkanlığından kendi adıma bu belgenin tescilini yaptıracağım, sorun benim liman kentinde olmamam. Acaba bu tescili yaptırmaya noter satışından sonra ne kadar vaktim var ğer gecikirsen cezası nedir.? Otomobillerde bu süre sanırım bir ay idi. Süre geçince iş mahkemelik oluyor idi burada da böyle mi?
Teşekkür ederim..

ergeg
14-04-2008, 23:45
yeni aldığımız ikinci el tekne ve 9.9 motor için ne gibi belgeler alınması lazım.teknenin faturası var fakat motorun herhangi bir belgesi yok.biz bu tekne ile amatörce avlanabilmemiz için hem tekne hem bizim için ne gibi belgeler almamız lazım şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.

Serkan.ist
27-04-2008, 13:14
Arkadaşlar sahiplik belgesiyle ötb çıkarıcam motorun vergisi hariç ne kadar masrafı var? Yakınlarda çıkaran varmı?

kaßuS
09-05-2008, 23:59
ustalar 4.20 tekne aldık biz bunun hiçbir belgesi yok 9.9 motor takıcam.....buna ötb çıkarmak gerekli bütün işlemleri yaptırmak ne kadar tutar acaba öğrenci olduğum için paramı ona göre hazırlayıp işlemlere başlıyayım :)

kaßuS
10-05-2008, 00:01
keşke sorsaydım usta :) bide bu bizim tekneye telsiz falan gerekiyomu :D

kaßuS
10-05-2008, 00:04
usta bi de ne kadar tutar :D

kaßuS
10-05-2008, 00:34
tekneyi 500 ytlye aldık 2003 model daha motor yok onuda alcam bi ara inş :)

kaßuS
10-05-2008, 00:37
evet :) bu masraflar çok tutuyosa satarım sana 500ytl ye usta :D

kaßuS
10-05-2008, 00:44
he bende onu soruyorum 2saattir bu masraflar ne kadar tutuyo diye :)ona göre giricem :)

kaßuS
10-05-2008, 00:52
valla usta gecegece güldürdün :)
benimki küvet değil leğen :D
babam çitiler beni :D
masraftan kurtulalımda :D

kaßuS
10-05-2008, 01:08
usta şu ne kadar tutar inatla sölemiyorsun ama adf.orgda 2 kişiyle muhtara gidince ötb alabildiğini örendim bu çok bişe tutmaz heralde ama 1yıllık bişe yatırıyormussun sanırım bu nekadar tutar...bide ktm almak zorundamıyım.birde Tonilato Belgesi diye bişe gördüm buda lazım mı :D:D:Dlütfen cevap bekliyorum usta :)
sitedede sansa kimse yok :)
sesimi duyaaaaaannnnnnnnnn yooooooooookkkkkkkkkkkkmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuu :)

Swordfish
17-12-2008, 14:17
Selamlar

arkadaslarımla (9 pancar) 6.40 x 220 boyunda kamaralı fıber tekne satın aldık..

iste sorun burda balsadı bız sadece tekneyı satın almısız evrak denen tek sey sahıplık belgesı

Dün karakoydekı lıman ısletmelerıne gıttım teknemız ıcın ruhsat belge yada ne bıilim ne gerekse cıkartmak ıstıyorum dedım
adam dedıkı'' motorunuz 10bg assagı oldugu ıcın ötb cıkarmanıza gerek yoktu sadece sahıplık belgesı ıle bıze basvurmus olsaydınız bızım burda o belgeyı onaylamamızla rahatlıkla kullanabılrdınız

fakat 29.09.2008 den ıtıbaren sahıplık belgelerıne bu onay yapılmıyor yada sahıplık belgesı ıle gelenlere ötb verılmeyecek

dedım ben sımdı ne yapacagım
dedi tek caren bu yasanın tekrar acılması
dedım ne yapabılrım
dedi ancak bıze sureklı arayarak sorman gerekır
nezaman acılacagı bellı olmaz zaten bhu yasanın devamı aslında bızım elımızde yanı bıze sordular '' sıze talep gelıyormu bu konu hakkında bızde yok deyınce kapandı bu mevzu

kuyrugumu kıstırdım döndüm geldım sonradan aklıma geldı acaba bu olay sadece ıstanbul ııcnmı gecerlı yoksa tum turkıye ıcınmı eger ıstanbul ııcnse baska bır ılden alınmıs gıbı gosterebılrıım felan fılan

daha soramadım bu olayı yarın soracagım

arkadaslar bana bu konuda bılgı verecek 1 agızdan kımse varmı (lutfen mış-miş cevaplar olmasın
Tesekkurler

ozan
18-12-2008, 16:03
sahiplik belgesi dediğiniz belge muhtardan alınan sahiplik belgesi ise ki odur bahsi gecen tarihten önce liman başkanlığına müracaat etmiş olunması gerekiyordu. yani o tarihten sonra alınacak teknenin ya ÖTB si olmalı yada yeni CE belgeli faturası. bunun dışında kalanlar denize çıkmayacak. çıkıpta yakalananlar sahil güvenlik tarafından çekilip tekne hurdaya ayrılacak.

bu konu son bir yıl diye başlayıp son 1 ay son 10 gün gibi güncel olarak sitede konuşulmuştu zaten. konuyu baştan sona okursanız herşeyi ayrıntılı olarak görebilirsiniz

TA7R
13-04-2009, 22:59
Yeni yönetmeliği geç farkettim , sanırım çıkış tarihi 02.03.2008 ve tonilato ile ötb değiştirme süresini bir yıl olarak vermiş . Bu süreyi bir ay ,bir hafta geçmiş bulunuyorum . Uygulama hakkında bilgisi olan arkadaşlar var mı ?

denizci_kaptan
13-04-2009, 23:11
Yeni yönetmeliği geç farkettim , sanırım çıkış tarihi 02.03.2008 ve tonilato ile ötb değiştirme süresini bir yıl olarak vermiş . Bu süreyi bir ay ,bir hafta geçmiş bulunuyorum . Uygulama hakkında bilgisi olan arkadaşlar var mı ?

Tonilato belgeniz varsa hiç vakit geçirmeden en yakın liman başkanlığına gidin veya telefon açıp bilgi alın. Son durumu bende bilmiyorum ama en doğru bilgiyi liman başkanlıklarından alabilirsiniz. Hatta bizi de son durumla ilgili bilgilendirirseniz seviniriz.

TA7R
14-04-2009, 20:14
Arkadaşlar
Bu gün ilk iş bu konunun başında örneği verilen dilekçeyi yazarak Denizcilik Müsteşarlığı Trabzon Bölge Müdürlüğünün yolunu tuttum .
Sadece tonilato belgem ve dilekçemle ( tc nolu nufüs kağıdı da) müreceaatımı yaptım .Teknemdeki motor 10 bg. den düşük güçte (8.5) bg. olduğu için MTV dekontu istenmedi , ancak Nufus Müdürlüğünden onaylı ikamet istendi , bir de
Denizcilik Müsteşarlığı nın TC. HALK BANKASI , Necatibey Şubesindeki 05000021 nolu hesabına 30 Tl. yatırıp dekontu ibraz ettikten sonra ayrıca Tonilato tarihi ile bu tarih arasında teknede herhangi bir değişiklik olmadığına dair beyanımdan sonra Özel Tekne Belgemi aldım .
Yönetmeliğin 02.03.2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olması nedeniyle 02.02.2010 tarihinden sonra Tonilato belgeleri idare tarafından resen iptal edilecek , arkadaşlar ihmal etmeyip bu süre geçmeden ÖTB lerimizi alalım. Selamlar ...

denizci_kaptan
14-04-2009, 21:00
Arkadaşlar
Bu gün ilk iş bu konunun başında örneği verilen dilekçeyi yazarak Denizcilik Müsteşarlığı Trabzon Bölge Müdürlüğünün yolunu tuttum .
Sadece tonilato belgem ve dilekçemle ( tc nolu nufüs kağıdı da) müreceaatımı yaptım .Teknemdeki motor 10 bg. den düşük güçte (8.5) bg. olduğu için MTV dekontu istenmedi , ancak Nufus Müdürlüğünden onaylı ikamet istendi , bir de
Denizcilik Müsteşarlığı nın TC. HALK BANKASI , Necatibey Şubesindeki 05000021 nolu hesabına 30 Tl. yatırıp dekontu ibraz ettikten sonra ayrıca Tonilato tarihi ile bu tarih arasında teknede herhangi bir değişiklik olmadığına dair beyanımdan sonra Özel Tekne Belgemi aldım .
Yönetmeliğin 02.03.2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olması nedeniyle 02.02.2010 tarihinden sonra Tonilato belgeleri idare tarafından resen iptal edilecek , arkadaşlar ihmal etmeyip bu süre geçmeden ÖTB lerimizi alalım. Selamlar ...

Hayırlı uğurlu olsun. En azından 5 sene boyunca rahatsınız. 5 sene sonra ne olacak belli değil.

cturk1963
20-05-2009, 16:21
Bendeki tonilato belgesinin mutlak suretle değişmesi gereklimidir.Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.Birde tonilatoların özel tekne belgesine çevrilmesi ile ilgili bir süre varmıdır.

Mirmir
15-06-2009, 20:24
Kaynak:
Sayı : B.02.1.DNM./0.07.10.01/010.99/18315 03 / 06 / 2009

Konu : Sahiplik Belgesi İle Kayıt

İlgi :a)02.09.2005 tarih ve 2860 sayılı Müsteşarlık Talimatı.

b)31.07.2008 tarih ve 26267 sayılı Müsteşarlık Talimatı.

c)16.05.2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

İlgi (a) Müsteşarlık Talimatında faturası bulunmayan deniz taşıtlarının kayıt ve tescilinde yapılacak işlemler; “Deniz taşıtlarının sicil kaydı (kayıt ve tescil) yapılırken veya deniz taşıtına ait fatura ibrazı gerektiren diğer işlemlerde; konu deniz taşıtına ait fatura ibrazı yapılamadığı durumlarda Resmi bir merciden alınmış Sahiplik Belgesi talep edilecektir. Bu sahiplik belgesinde deniz taşıtının bedeli (fiyatı) bulunacaktır. Sahiplik Belgesi; Medeni Kanunun 777 nci maddesi hükümlerine istinaden alınacaktır.” şeklinde açıklanmıştır.

İlgi (b) Müsteşarlık Talimatıyla ise faturası bulunmayan deniz araçlarının kayıtlarına imkan sağlarken uygulamanın kötüye kullanımını önlemek amacıyla; ilgi (a) Müsteşarlık Talimatında belirtilen Sahiplik Belgesi ile 30.09.2008 tarihine kadar yapılacak başvurularda fatura aranmaması, bu tarihten sonra deniz araçları kayıtlarının fatura ibrazı esas alınmak suretiyle yapılması gerektiği bildirilmiştir.

İlgi (c) Kanunda Ek Madde 12 ile Türk Uluslararası Gemi siciline tescilli olanlar ve Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari ve özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kütüğüne kayıtları zorunlu hale gelmiş ve bu maddede mevcut gemi, deniz ve iç su araçlarının kaydı için “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay” ibaresi ile 30.06.2009 tarihinden itibaren altı ay süre verilmiştir. Bu süre içerisinde denizlerde ve iç sularda bulunan tüm kayıtsız teknelerimizin de kayıt altına alınabilmesi amacıyla ilgi (a) Müsteşarlık Talimatıyla başlatılan sahiplik belgesi ile kayıt uygulamasına tekrar başlanmış olup, 31.12.2009 tarihine kadar uygulama devam edecektir.

Gemi, deniz ve iç su araçları için mahkeme kararıyla alınacak sahiplik belgesinin yanı sıra, ilgilinin ikamet ettiği veya faaliyette bulunduğu yerin muhtarlığı, belediye başkanlığı, kaymakamlığı veya valiliğinden yahut kanunla kurulmuş olan meslek kuruluşlarından (Deniz Ticaret Odası gibi) alınacak sahiplik belgesi kabul edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.Hasan NAİBOĞLU

Bakan a.

MüsteşarDağıtım :

81 İl Valiliğine

Bölge Müdürlüklerine

doktorkim
19-04-2010, 11:18
Arkadaşlar; benim elimde bir tekne var kamaralı adapazarı karasuda. orda sözümüz geçtiği için ne bir belge yaptırdık nede başka birşey.kullanıp durduk. şimdi ben bu tekneyi izmit sahiline getirmeyi düşünüyorum. Elimde motorunun faturası var, çift silindirli pancar motoru beygirii hatırlamıyorum. Tekne fiber eski bir şilepin filikasıymış(43 kişilik). Boyu 7 mt civarı. Ama biz onu balıkçı teknesine çevirdik. Şimdi benim sorum şu ben tekneyi nasıl yasal hale getiririm. Kullanmak için ehliyet falan mı lazım. Denizde çapari yapmak arkadaşlarımla gezmek bazende ağ atmak istiyorum.

56562
19-04-2010, 11:39
Serdarhan Bey aramıza hoşgeldiniz. Öncelikle tanışalım bölümüne konu açıp kendinizi tanıtmanızı rica ederiz.

Sorularınızın en doğru cevabını ise, elinizdeki tüm evraklar ve teknenin resimleri ile başvuracağınız " İzmit Liman Başkanlığı " yetkilileri verecektir. Şahsi görüşüm işinizin çok zor olduğu ve " Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi " adı verilen belgeyi alamayacağınız yönünde. Bağlama kütüğü ruhsatnamesinin nasıl alınabildiği adresinde detaylı olarak anlatılmaktadır.

Son sözüm ise, bizler amatör balıkçılar olarak tebliğe uyuyor ve ağ kullanmıyoruz.

ozan
19-04-2010, 14:22
öncelikle eski tekneleri kaydettirmek için verilen süre doldu. ardından 1 kere mahsus verilen ek sürede doldu. bence işiniz çok zor. zaten kaydettirseniz bile amatör avda ağ atarsanız sahil güvenlik o tekneyede sizede epey ceza yazar. yani ağ atacaksan zaten iş kaçak boşver teknede kaçak olsun. yok yasal yapacaksan bi ucundan liman başkanlığına gidip bir hal yolu arayın. tekneyi kendim yaptım desem ne olur sorusuna cevap arayın.

alican0868
28-05-2010, 19:36
arkdaslar kusura bakmayın bir kaç açıklanmış ama ben bir kez daha en güncel haliyle duymak istiyorum, şimdi 3,5 metre fiber bi sandal aldık, faturası da var, hurdacıdan aldık faturalı işte. adb de var, şimdi ne yapmamız gerekiyor, ötb çıkarabiliyor muyuz,sadece fatura ve tc kimlik no yeterli oluor mu, lütfen yardım edin :(

alpargun35
28-05-2010, 19:57
arkdaslar kusura bakmayın bir kaç açıklanmış ama ben bir kez daha en güncel haliyle duymak istiyorum, şimdi 3,5 metre fiber bi sandal aldık, faturası da var, hurdacıdan aldık faturalı işte. adb de var, şimdi ne yapmamız gerekiyor, ötb çıkarabiliyor muyuz,sadece fatura ve tc kimlik no yeterli oluor mu, lütfen yardım edin :(

2005 yılından sonra alınmış teknelere ayrıca ''CE'' belgeside isteniyor diye biliyorum, hurdacı size bu belgeyi verebilecekse, ''ÖTB kaldırıldı ,şimdi ''Bağlama kütüğü ruhsatı'' veriliyor , bu ruhsatı çıkarabilirsiniz,

alican0868
28-05-2010, 20:19
2005 yılından sonra alınmış teknelere ayrıca ''CE'' belgeside isteniyor diye biliyorum, hurdacı size bu belgeyi verebilecekse, ''ÖTB kaldırıldı ,şimdi ''Bağlama kütüğü ruhsatı'' veriliyor , bu ruhsatı çıkarabilirsiniz,öyle bir belge verebileceğini zannetmiyorum, peki şimdi ne yapmalıyız?

alpargun35
28-05-2010, 20:50
öyle bir belge verebileceğini zannetmiyorum, peki şimdi ne yapmalıyız?

Motorsuz, sandal olarak kullanıldığında , ruhsata ihtiyaç yok.

alican0868
28-05-2010, 21:06
Motorsuz, sandal olarak kullanıldığında , ruhsata ihtiyaç yok.

4 5 beygirlik kıçtan bi motor alırsak sadece motora çıkarmamız mümkün mü , yeterli oluyor mu öyle, o zaman prosedğr nedir?

56562
28-05-2010, 21:15
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi sadece motorlu deniz taşıtlarına çıkartılabilir. Yani sadece motor için almanız mümkün değil. Şu saatten sonra Özel Tekne Belgesi yada Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi olmayan teknelerden uzak durmanızı öneririm. Tek istisna motor ve tekne için alınmış yasal faturaların, CE belgesi v.s. evrakların hazır olmasıdır.

alpargun35
28-05-2010, 21:18
4 5 beygirlik kıçtan bi motor alırsak sadece motora çıkarmamız mümkün mü , yeterli oluyor mu öyle, o zaman prosedğr nedir?

Öyle bir şey yok , Bütün ''motorlu'' !! deniz taşıtları ,bağlama kütüğü ruhsatı çıkarmak zorunda, aksi yönde , herhangi bir çıkış yoluda yok maalesef !!!

alican0868
29-05-2010, 12:29
motor yok zaten henüz,sadece sandal var,3,5 metre fiber. hurdacıdan da bi faturası var,başka da bişey yok, napalım biz vaz mı geçelim tekneyi geri mi verelm, ötb çıkaramıyorsak risk almanın manası yok,

burock2010
05-07-2010, 01:26
merhaba arkadaşlar benim 4,5 metre fiber bir teknem ve 25 beygir gucunde bır motorum var ancak bunlarla ılgılı elımde hıcbır belgemm yok. sizden rica etsem sırasıyla tam olarak balık valayabılmek ıcın ne gıbı belgeler cıkarmam ve nerelerden yapmam gerektıgını soyleyebılımısınız. forumdakı yerlerı okudum ancak hıcbır belgesı olmayanlar ılglı bır yazı goremedım.

muresli
22-07-2010, 12:16
Selamun aleykum,
Kiymetli arkadaslarim topige epey goz gezdirdim ama benim problemime uygun cevap bulamadigim icin yazmak zorunda kaldim kusura bakmayiniz.Benim kutahyada baraj gollerinde kullanmis oldugum optimus tipi (BURSA KUCUK BALIKLI KOYU HASAN USTA IMALI 1983)3 metrelik tek kat fiber-glass sandal ve 4 beygirlikte motorum var.Bunlari ben bu gune kadar baraj golunde kullandim,nasip olursa bundan sonrada baraj golunde kullanacagim.OTB. affi ciktiginda bursa gemlik liman baskanligina gittim.Durumu anlattim.Fakat ya tam anlatamadim veya hutta mevzuatta bir eksiklik oldugundan ic sular icin bir formul bulunamadi ve bende kayit yaptiramadim.Fakat gordugum kadariyle bu sitede buna bir cevap alacagimi umuyorum.Benim kullanma problemim varmi yokmu?varsa ne yapabilirim?Motorum seagull,distributorunden almistim ama zannedersem artik Turkiyede seagull`in yenisi satilmiyorki distrbutorunu bulasin.Boyle bir muskulum var.Bir el atarsaniz sevinirim,selamlar.

selcuk67
15-08-2012, 02:06
s.a bana yardımcı olursanız sevinirm simdiden teşekkürler.2002de noter satışlı plakalı olarak almış olduğum 5.20m sandalı nasıl üzerime alabilirim.liman başkanlığına 1-2 defa gittim sandalın eski sahibini getir diyolar.eski sahibini yakalamak mümkün değil gelmiyor anlıyacağınıza göre başımı belaya sokmak istemiyorum.başka bir yolu varmı.yardımcı olursanız memnun olurum. teşekkürler.