Amatör denizcilikle ilgili sıkca sorulan sorular ve cevapları

Konu, 'Tebliğler' kısmında Canazor tarafından paylaşıldı.

 1. 01. ADB nedir, neye yarar?
  C) ADB, Amatör Denizci Belgesi”nin kısaltmasıdır. Kişilerin denizde spor ve gezi
  amacıyla tekne kullanabilmek için sahip olmaları gereken bir belgedir.
  02. ADB almak için ne yapmalıyım?
  C) Sınava girmelisiniz. Sınavlar ADF tarafından yapılmaktadır, yeterli bilgi
  ADF’nin www.adf.org.tr adresli web sitesinde vardır.
  03. ADB ile hangi tekneleri kullanabilirim?
  C) ADB ile “Özel Tekne” belgesi almış tekneleri ve Yat Turizmi Yönetmeliği’ne
  göre kurulmuş Yat İşletmeleri tarafından mürettebatsız kiraya verilen ticari
  tekneleri kullanabilirsiniz.
  04. ADB sınavları ne zaman ve nerede yapılmaktadır?
  C) ADB sınavları yılda 4 kez, Ocak, Nisan, Temmuz ve Kasım aylarında ADF
  web sitesinden duyurulan merkezlerde yapılmaktadır. Sınavlar ayrıca yine
  ADF web sitesinden duyurulan merkezlerde çevrimiçi ve sürekli de
  yapılmaktadır. Süreklilik, başvuru adedine bağlı olarak ve yukarıda sayılan
  aylara bağlı kalınmaksızın daha sık aralıkları ifade eder.
  05. ADB sınavlarını düzenleyen mevzuatı nereden bulabilirim?
  C) ADF web sitesinden ve T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı
  www.denizcilik.gov.tr web adresinden.
  06. ADB ile çalışabilir miyim?
  C) Çalışamazsınız. ADB bir “Gemiadamı Yeterlik Belgesi” değildir. Denizde
  çalışmak için Gemiadamı yeterlikli olmanız gerekir.
  07. ADB ne süreyle geçerlidir?
  C) ADB süresizdir. Ancak İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da
  hasta oldukları bildirilen amatör denizcilerden, sağlık durumlarının tekne
  kullanmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık
  yoklamalarının yenilenmesini her zaman isteyebilir.
  08. KMT nedir? Almak zorunda mıyım?
  C) KMT kısa mesafe telsiz kelimelerinin kısaltılmışıdır. Belgenin ülkemizdeki adı,
  Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlik Belgesi’dir. Uluslararası mevzuat içinde
  adı SRC (Short Range Certificate) dir. Teknenizde bir VHF telsiz cihazı varsa,
  bu cihazı kullanabilmek için KMT sahibi olmanız gerekir.
  09. KMT nasıl alınır.
  C) KMT sınavla alınır. Sınavlar ADF tarafından yapılmaktadır, yeterli bilgi
  www.adf.org.tr web sitemizde verilmektedir.
  10. KMT sınavları ne zaman ve nerede yapılmaktadır?
  C) KMT sınavları yılda 4 kez, Ocak, Nisan, Temmuz ve Kasım aylarında ADF
  web sitesinden duyurulan merkezlerde yapılmaktadır. Sınavlar ayrıca yine
  ADF web sitesinden duyurulan merkezlerde çevrimiçi ve sürekli de
  yapılmaktadır. Süreklilik, başvuru adedine bağlı olarak ve yukarıda sayılan
  aylara bağlı kalınmaksızın daha sık aralıkları ifade eder.
  11. KMT hangi teknelerde geçerlidir?
  C) KMT, SOLAS’a (Uluslararası Denizde Can ve Mal Emniyeti Sözleşmesi) tabi
  olmayan gemiler ile telsiz zabiti bulundurmak zorunluluğunda olmayan
  gemilerde geçerlidir. Özel tekneler SOLAS’a tabi değildirler.
  12. KMT sınavlarını düzenleyen mevzuatı nereden bulabilirim?
  C) ADF web sitesinden ve T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı
  www.denizcilik.gov.tr web adresinden.
  13. KMT ile çalışabilir miyim?
  C) SOLAS’a tabi olmayan ticaret gemilerinde ve yatlarda çalışabilirsiniz.
  14. KMT süreli midir?
  C) KMT 5 yıl sürelidir. Süre sonunda yenilenmesi gerekir.
  15. ÖTB nedir?
  C) Özel Tekne Belgesi’nin kısaltılmışıdır.
  16. ÖTB hangi tekneler için düzenlenir?
  C) ÖTB, gerçek kişilere, su sporlarında faaliyeti olan kulüplere veya vakıflara ait
  boyları 2,5 ilâ 24 metre arasında olan, ticari amaçla yararlanılmayan, spor ve
  gezi amacıyla kullanılan “özel tekne”ler için düzenlenir.
  17. ÖTB süreli bir belge midir?
  C) ÖTB süresiz bir belgedir. İçindeki bilgiler değişmedikçe, belge yıpranıp
  kaybolmadıkça yenilenmesine gerek yoktur. Alınca naylon kaplatılarak
  korunması önerilir.
  18. Kullanılmış tekne alırken hangi belgelere gerek vardır?
  C) Alacağınız tekne bir “özel tekne” ise ÖTB’si olmalıdır. Tekne için ÖTB
  çıkartılmasını sağlamak satan kişinin yükümlülüğündedir.
  Teknenin henüz ÖTB’si yoksa satan kişi tonilâto belgesini Liman
  Başkanlığı’na iade edip ÖTB çıkartacak, bu belgeyle noterde satış sözleşmesi
  onaylanacaktır. Tekneyi alan kişi bu sözleşmeye dayanarak Liman
  Başkanlığı’nda ÖTB’yi kendi adına yenileyecektir.
  Alacağınız tekne ticari kayıtlıysa, tonilâto belgesi olmalıdır.
  Alacağınız teknenin hiç kaydı yoksa sahibi olduğu varsayılan kişi önce bunu
  sahiplik belgesiyle kanıtlamalı, ÖTB çıkartmalı ve ondan sonra yeni alıcıya
  devretmelidir.
  19. Yeni olarak alacağım bir tekneyi hangi belgelerle özel tekne olarak nasıl
  kaydettirebilirim?
  C) Yeni tekne alırken fatura ve CE uygunluk belgesine gerek vardır. Teknenin
  kaydı bu belgeler olmadan yapılamaz. Tekneyi aldıktan sonra fatura ve CE
  belgesiyle Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü olan yerlerde Bölge
  Müdürlüğü’ne, yoksa Liman Başkanlığına başvurulur. Buralardan alınacak
  yazıyla teknenin motoru varsa, Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi’nde MTV
  mükellefiyeti tesis ettirilir, ilk taksit MTV yatırılır, ÖTV ile KDV farkı ödenir,
  makbuzlarla tekrar Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı’na başvurulur.
  Gerekirse tekne sörveyör tarafından ölçülür ve ÖTB düzenlenir.
  20. Teknemim hiç belgesi yok, ne yapabilirim?
  C) ADF web sitesinin Mevzuat bölümünde yer alan “Belgesiz teknelerin kayıt
  edilmesi” hakkında bilgilendirmeye göre hareket etmelisiniz.
   
 2. 21. Amatör balıkçılık yapmak istiyorum; belge gerekir mi, sınavı var mıdır?
  C) Amatör balıkçılık yapmak için ABB (Amatör Balıkçı Belgesi) almanız önerilir.
  Bu belgeyi İl/İlçe Tarım Müdürlüğü düzenler, bedelsizdir, sınavı yoktur.
  22. Amatör olarak tuttuğum balıkları satabilir miyim?
  C) Satamazsınız. Konuyla ilgili bilgi edinmek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın
  2 yılda bir yenilenen sirkülerini okumanız önerilir. Halen 37/2 sayılı sirküler
  yürürlüktedir.
  23. Amatör balıkçılığı düzenleyen mevzuatı nereden bulabilirim?
  C) ADF web sitesinin Mevzuat bölümünde “Amatör Balıkçılık” bağından veya
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı web sitesinde Koruma Genel Müdürlüğü
  bağından bulabilirsiniz.
  24. Çevrimiçi sınav nerede ve nasıl yapılmaktadır?
  C) Çevrimiçi sınav birçok sınav yerinde yapılmaktadır. ADF web sitesini takip
  ediniz. Sınav başvurusu onaylanan adaylar sınav yerine ait randevu
  takvimindeki günlerde sınav saatini kendileri seçerler ve sınava bilgisayar
  ortamında girerler. Her adaya internet aracılığıyla ADB için en az 50, KMT
  için en az 25 soruluk bir soru birleşimi (soru kitabı) verilir ve soruları 60 ve
  30 dakikada cevaplamaları istenir.
  25. Çevrimiçi ne demektir?
  C) Çevrimiçi, internet ortamında online erişimi ifade eder.
  26. Çevrimiçi başvuru için ne yapmalıyım?
  C) ADF web sitesinde yayımlanan esaslara göre hareket edebilirsiniz.
  27. Çevrimiçi başvurumu tamamlayamadım, resim indirmesini bilmiyorum, ne
  yapmalıyım?
  C) Lütfen en yakınızdaki ADF üyesi bir kulübe başvurunuz. ADF üyesi kulüplerin
  adreslerine ADF web sitesinin “Üyelerimiz” menüsünden ulaşabilirsiniz.
  28. Denizcilik konusunda bilgimi arttırmak istiyorum, ne yapabilirim?
  C) ADF üyesi kulüplerden biriyle ilişki kurunuz. Size uyacak bir programları
  kesinlikle vardır.
  29. Soru bankasındaki ADB ve KMT sorularının doğru cevaplarını nereden
  bulabilirim?
  C) Soru bankasındaki soruların cevapları ADB için Amatör Denizci Elkitabı
  (ADEK) ile Uluslar arası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (UDÇÖT) ve
  Semboller ve Kısaltmalar yayınları içindeki bilgilerden oluşur. Bu bilgiler
  soruların cevabı olarak ayrıca yayımlanmazlar. KMT sorularını
  cevaplayabilmek için ADF web sitesinde yer alan “KMT Sınavı Çalışma
  Notları”ndaki bilgiler yeterlidir.
  30. ÖTB’si olan teknelerde hangi emniyet teçhizatı bulunmalıdır?
  C) ÖTB’si olan teknelerde bulundurulacak emniyet teçhizatı ÖTB’nin son
  sayfasında yer alan listeden öğrenilebilir. Bu konuda ADF web sitesinde
  yayımlanmakta olan “Özel Teknelerin Kayıt, Belgelendirme ve Donatım
  Esaslarına İlişkin Yönerge” ve ekini okumanızı öneririz.
  31. Yelken kullanmayı nereden öğrenebilirim?
  C) Yelken kullanmayı TYF’ye (Türkiye Yelken Federasyonu) federe en
  yakınızdaki Yelken ve/veya Yat Kulübünden, ADF üyesi kulüplerden
  öğrenebilirsiniz.
  32. Motorlu tekne kullanmayı nasıl ve nereden öğrenebilirim?
  C) Motorlu tekne kullanmayı TYF’ye (Türkiye Yelken Federasyonu) federe en
  yakınızdaki Yelken ve/veya Yat Kulübünden, ADF üyesi kulüplerden
  öğrenebilirisiniz.
  33. Patente nedir, hangi tip teknelerde kullanılır?
  C) Patente, deniz ticaretinde izin belgesi anlamında kullanılan bir kelimedir. Bir
  ülke limanlarına başka ülke limanlarından gelen bütün gemilerde (yatlar ve
  özel tekneler dahil) bulaşıcı hastalık veya ölüm vakası olup olmadığını
  araştıran doktor tarafından denetlemenin yapıldığı limana yolcu veya yük
  boşaltmak için verilen izin veya belge için kullanılır.
  34. Yurt dışına çıkarken tekneme patente almam gerekir mi?
  C) Gerekmez ama önerilir. Bazen gidilen ülkede liman otoriteleri gelinen
  ülkeden çıkışta patente alınıp alınmadığını (sağlık kontrolü yapılıp
  yapılmadığını) araştırmaktadırlar. Bu nedenle, özellikle çıkış ülkesinde kimi
  salgın hastalık yaşanmışsa (örneğin kuş gribi) patente almak önerilmektedir.
  35. Ülkemin karasularında gezerken tekneme patente almam gerekir mi?
  C) Tekne bir “özel tekne” veya “özel yat” ise gerekmez. Tekne bir ticaret gemisi
  veya ticari kayıtlı tekne veya yat ise gerekir. Bu ayırım teknenin kabotaj
  hakkında sahip olup olmadığıyla ilgilidir. Kabotaj hakkı bir ülkenin karasuları
  içinde ticari amaçla seyretmek (limanlar arasında yolcu ve yük taşımak)
  anlamını taşır. Özel tekne ve yatların böyle bir hakları yoktur, bu nedenle de
  patente almalarına gerek yoktur. Geçmiş yıllarda özel yatlardan da patente
  (yıllık düzenlenen Gemi Sağlık Cüzdanı) aranırdı. Ancak 2006 yılının
  başlarından itibaren sorun çözüldü ve özel tekneler olması gereken şekilde
  bu uygulama dışına çıkarıldılar.
  36. Patente (sağlık işlemi) yaptırmadan limandan çıkmak ceza ödenmesini
  gerektirir mi?
  C) Özel tekne ve yatların Türk karasularında seyretmeleri serbesttir, limandan
  ayrılırken patente almalarına veya bir başka sağlık işlemi yaptırmalarına
  gerek yoktur. Ticaret gemileri (ticari tekne ve yatlar dahil) limanlar arası
  seferlerinde patente (sağlık kontrolü) yaptırmak zorundadırlar. Yaptırmamak
  ceza ödenmesini gerektirir.
  37. Yurt dışından gelişte patente almam gerekir mi?
  C) Yabancı bir limandan bir Türk limanına gelerek ülkemize giren her gemi
  (hangi bayrağı taşırsa taşısın, ticaret gemisi, ticari tekne, ticari yat, özel
  tekne, özel yat olsun veya olmasın) sağlık kontrolü yaptırmakla yükümlüdür.
  Ticaret gemilerine yapılan bu kontrol giriş limanından diğer bir limanımıza
  yapacağı seyahat için geçerlidir. Özel teknelerde ise girişte yapılan
  kontrolden sonra başka limanlarımızda sağlık işlemi yapılmaz.
  38. Ülkemizde deniz araçları için sağlık kontrolünü hangi makam yapar,
  nerededir?
  C) Ülkemiz limanlarında sağlık kontrolü, Sağlık Bakanlığına bağlı Hudut ve
  Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün Sağlık Merkezleri tarafından yapılır.
  Genel Müdürlük İstanbul’dadır. Sağlık merkezleri için halk ağzında kimi
  zaman karantina bürosu, patente ofisi gibi yakıştırma adlar da kullanılır.
   
 3. 39. Kendimce gezmek ve spor yapmak için bir tekne alsam, vergi vermem
  gerekir mi? Gerekirse hangi vergileri hangi oranda öderim?
  C) Kendinize gezmek ve spor yapmak amacıyla bir tekne alırsanız ödeyeceğiniz
  vergiler teknenin yeni olup olmadığına, tekneyi bir kişiden mi yoksa bir
  firmadan mı aldığınıza bağlıdır, şöyle ki;
  i. Tekneyi yeni olarak satın alıyorsanız önce teknenin kıymeti üzerinden
  %18 KDV ödersiniz. Denize çıkmayıp teknenizi örneğin bahçenizde
  muhafaza etmek isterseniz ödediğiniz KDV ile kalır, sabahtan akşama
  ve/veya akşamdan sabaha kadar onu seyredebilirsiniz.
  ii. Teknenizi yüzdürmek ve denize açılmak istediğinizde bir Liman
  Başkanlığına kaydettirmeniz ve ÖTB (Özel Tekne Belgesi) almanız
  gerekir. ÖTB almak için Liman Başkanlığı bu defa sizden ÖTV (Özel
  Tüketim Vergisi) yatırmanızı isteyecektir. ÖTV tekne kıymetinin %8’i
  oranındadır. KDV hesaplanmasında teknenizin kıymeti alış bedeli +
  ÖTV olarak esas alınacağından (yasalar böyle demektedir), bu ayrıca
  %1,44 oranında ek KDV demektir. Sonuçta yeni bir tekne alırken
  ödeyeceğiniz toplam vergi, tekne kıymetinin %27,44’ü oranında
  tahakkuk edecektir. Liman başkanlığı teknenizin kaydını yapmadan
  önce sizden ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi’ne gidip MTV
  (Motorlu Taşıtlar Vergisi) mükellefiyetinizi kurdurmanızı ve verginin ilk
  taksitini ödemenizi de isteyecektir. MTV tekneye sahip olduğunuz ve
  kullandığınız sürece ödeyeceğiniz bir yıllık vergidir.
  iii. Kullanılmış ve bir gerçek kişi adına kayıtlı bir tekne alacaksanız, ÖTV
  ve KDV ödemezsiniz, çünkü ÖTV ilk alımda (yeni tekne) ödenen bir
  vergidir, kişisel malların satışı ise KDV’ye tabi değildir. Teknenin
  ÖTB’si varsa yapacağınız satış sözleşmesini notere onaylatır ve Liman
  Başkanlığına gidip teknenizi üzerinize kaydettirebilirsiniz.
  iv. Alacağınız kullanılmış tekne bir firmaya ait ise, ÖTV ödemezsiniz ama
  %18 oranında KDV ödersiniz.
  v. Yukarıda söz konusu edilen MTV teknenizde bir motor varsa
  ödeyeceğiniz vergidir. Motorsuz bir tekne için, (örneğin kürekli sandal
  veya yelkenli tekne) MTV ödenmez. MTV motorunuzun BG üzerinden
  ve yaşına bakılarak tahakkuk ettirilir. Tekne eskidikçe ödeyeceğiniz
  vergi azalır. Bu vergi her yılın başında Bütçe Kanunu’nun TBMM’de
  kabul edilmesiyle birlikte yeniden saptanır. Aynı vergiyi otomobiliniz
  için de ödersiniz ama motor hacmi yerine BG üzerinden ödediğiniz
  için ve teknenizi kullandığınız gün sayısına bakarak hesapladığınızda
  aynı güçte motora sahip bir otomobilin ödediği verginin 40 katını
  ödersiniz.
  40. “Özel tekne”m için 2007 yılında ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi
  ödeyeceğim?
  C) Tekneniz için aşağıdaki listede görülen MTV’yi ödeyeceksiniz. Teknenizin yaş
  ve BG grubunda gözüken rakamı motorunuzun BG ile çarpınız, çıkan rakam
  ödeyeceğiniz vergidir; örneğin Tekneniz 5 yaşında, motor BG gücü de 80
  olsun, ödeyeceğiniz vergi (80 x 26,31 =) 2.104,80 TL olacaktır.
  [​IMG]


  SIKÇA SORULAN SORULAR
  (07.04.2007)
  Amatör Denizcilik Federasyonu
   
 4. derya__kuzusu

  derya__kuzusu Manyak Müjdat :)

  Yaş:
  53
  Mesajlar:
  7.966
  Şehir:
  izmir/bornova
  Favori Kamış:
  olta
  En İyi Avı:
  yayın 4,5 kg.-4,kg.Lambuka
  Bumudur ? Budur. Ellerine sağlık dostum.
   
 5. Eczacı

  Eczacı

  Mesajlar:
  3.057
  Şehir:
  Aydın
  Favori Kamış:
  olta
  Bu kadar emek ve çalışma boşa gitmesin :) sabitlenirse güzel olur bu başlık eline sağlık Can.
   
 6. mehmetozbodur

  mehmetozbodur mehmet

  Mesajlar:
  1.273
  Şehir:
  HAMBURG
  Favori Kamış:
  olta, bot
  En İyi Avı:
  700gr çupra. 1 kg levrek
  teşekkürler can paylaşım için.
   
 7. kemalyaman34

  kemalyaman34 Kemal

  Yaş:
  49
  Mesajlar:
  570
  Şehir:
  İstanbul
  Favori Kamış:
  Muhtelif çap ve markalarda makina ve kamış
  En İyi Avı:
  Turna : 72 cm.
  dikkat. ÖTB yi benzinli veya dizel motoru olmayan hiçbir bot veya tekneye vermiyorlar. illa benzinli ve ya dizel motoru olacak. tekne ticari amaçla kullanılmayacaksa toniloto belgesine gerek yok.
   
 8. kemalyaman34

  kemalyaman34 Kemal

  Yaş:
  49
  Mesajlar:
  570
  Şehir:
  İstanbul
  Favori Kamış:
  Muhtelif çap ve markalarda makina ve kamış
  En İyi Avı:
  Turna : 72 cm.
  dizel motoru olmadığı için ÖTB alamadığınız botunuzu göllerde alış faturası ile birlikte kullanabiliyorsunuz. bi problem çıkmıyor.
   
 9. ufukkula

  ufukkula ufuk

  Yaş:
  39
  Mesajlar:
  1.537
  Şehir:
  İzmir
  En İyi Avı:
  Henüz yakalamamış olduğum
  Can Ağabey,teşekkürler paylaşım için.