Av adabı ,avcılık etiği

Konu, 'Genel Konular' kısmında Canazor tarafından paylaşıldı.

 1. Av etiği konusu en önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Amacımız sürdürülebilir balık avcılığı felsefesini av örf ve gelenekleriyle sunabilmektir.
  Dünyada balık avcılığı iki dala ayrılmaktadır. İlki ticari balıkçılık olup ana fikir balıkçılıktan geçimini temin etmektir. İkincisi ise rekreasyonel balıkçılık olup maddi yada ticari kazanç gütmeden sadece spor,dinlence,hobi yada kişisel ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak yapılan balıkçılık etkinliğidir. Rekreasyonel balıkçılığı da kabaca Amatör balıkçılık ve Sportif balıkçılık olarak iki dala ayırmak mümkündür.
  Sportif balıkçılık: Bir balık avcılığı klübü yada federasyonuna bağlı olarak sporcu lisansı ile federasyon kurallarına bağlı olarak müsabaka amaçlı yapılan balık avcılığı etkinliğidir. Bu tür avcılıkta balıkların örselenmeden geri salınmaları şartı vardır. Bazı amatörler işte bu prensibe uyarak yakaladıkları balığı geri salıverirler dolayısıyla eylemlerinde sportif bir ruh taşırlar. Ancak bu eylem sportif balıkçılık olmayıp sportif ruhla yapılan amatör balıkçılık olarak adlandırılır.
  Dolayısıyla bizim zevk için yada ihtiyacımızı temin için yaptığımız balık avı eyleminin doğru tanımı amatör balıkçılıktır. Eğer balık avcılığını sportif bir ruh ile yapıyorsak lyenilmeyecek yada başka bir amaçla kullanılmayacak balığın mutlaka suya canlı geri döndürülmesi fikrine erişilmesi gerekir. Bazı Ülkelerde ufacık bir göl yada baraj etrafında bile yüzlerce balıkçı ve olabildiğince dev balıklar tutmuş avcı resimleri görürsünüz . Eğer bu avcılar avlanan balığın tümünü eve götürmüş olsalardı çok kısa sürede o ortamda balık kalmamış olurdu yada onlar yakaladıkları balıkları suya bırakmış olmasalardı acaba o boya kaç balık erişirdi.? Bizde ise malesef balık resimleri toplu katliam hatırası gibidirler. Çoğu zaman 20-30 balık önünde gururla poz veren avcı resimleri görmüşümdür.. Halbuki bilinçli avcılıkta avcılar balığı bir resim çekerek geri salmakta böylece balık nesli o ortamda sürebilmektedir. Ülkemiz balık otoritelerinden Prof. Atilla Alpbaz’ın dediği gibi bu alışkanlığın gelişmesini beklemek zaman alacağından hiç olmazsa yiyebileceğimizden fazlasını geri bırakmayı adet edinmek durumundayız. Bu konuda kurallar olmasına rağmen malesef son yıllara kadar gerçekçi yaklaşımlarla yayınlanmış kuralların olmaması ve olana da yeterince uyulmaması nedeniyle yeterince zaman kaybetmiş durumdayız.
  Yakala Bırak Tekniği: Bu teknik avcının amatör balık avı bilincinin bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. Eğer hedeflenen av türü yapay yemle avlanabiliyorsa; örneğin Turna için anlatacak olursak öncelikle yapay yem seçiminden işe başlanır. Bu teknikte turna için canlı yem kullanmak yakala bırak tekniğinin ruhuna aykırıdır. Çünkü bir canlıyı yakalamak için başka bir canlı feda edilmektedir. Kullanılacak yapay yem mutlaka tek iğneli olmalıdır. Ayrıca tekli iğnenin damak kısmı bir pense ile ezilmelidir. Balık yakalandıktan sonra fazla örselenmemesi için mutlaka kepçe ile sandala yada kıyıya alınmalıdır. Bir eldiven ile tutulup damaksız iğne bir pensle kolayca yerinden çıkarılır. Hatta balık örselenmesin diye eldivenlerin avuç içinin kaplamasını bile özel güderi yada kadifeden imal edenler bulunmaktadır. Daha sonra balık fırlatılarak değil yavaşca suda karın altından tutularak bırakılmalı ve solungaçlarının düzgün çalıştığı görülünce salınmalıdır. Kimi balığı öperek salar. Ama turna için kaç kişi buna cesaret eder bilemem. Ayrıca ağızdaki mikropların yada balığın derisindeki mikropların karşılıklı bulaşma tehlikesinden dolayı bu önerilmez. Kısaca teknik budur. Tekrar belirtilecek en önemli nokta Kesinlikle fırlatarak atılmamalıdır. Bu gereksiz yere ölü bir balığı suya atmak olur . Fırlatmak balığın omurgalarını zedeleyecektir.
  Yaşamın pek çok alanında olduğu gibi avcılıkta ve balık avında da belli görgü ve ahlak kuralları vardır. Günümüzde her alandaki bu kanunlarla belirlenmemiş ancak toplumun benimsediği bu ilkelere etik kurallar denmektedir.
   
 2. Ava hazırlık:
  Ekip şefi: En az iki kişi topluca bir ava gidilmeye karar verildiğinde her kafadan bir ses çıkmaması için organizasyonu 1 kişi üstlenmelidir. Şef genellikle avlanılacak yöre için ve balık türü için en kıdemli kişi olur. Eğer tecrübe farklılığı yoksa yaşça büyük olanın ekip şefi konumunda olması gerekir. Ekip şefinin bulunması avda gereksiz tartışmaları en başından engeller. Ava gidilmeden önce gidilecek yer tespit edilir. Daha sonra buluşma yeri ve saati kararlaştırılır. Balık avının başlama saati av verimi için çok önemli olduğundan geç kan kişi nin ne kadar süreyle bekleneceği mutlaka önceden kararlaştırılmalıdır.
  Kumanya: Genel olarak kişilerin kendi ihtiyaçlarını kendi temin ederek gelmeleri ana fikirdir. Yani herkes kendi yiyecek ve içeceğini yanında getirir. Ancak ava birde piknik boyutu ilave olacaksa piknik için malzeme ortak alınmalıdır. Bu malzeme alımı av grubunun genel mali standardı esas alınarak ekip şefi yada onun görevlendireceği biri tarafından yapılıp ekip şefince masraflar eşit olarak paylaştırılmalıdır. Eğer ekipten biri yanında misafir getirdiyse masrafını da üstlenmelidir.
  İş gücü paylaşımı : Günlük yaşantıda bir çok kişi evinde yapmadığı işleri av yerinde yapmaya mecbur olabilir. Çayın demlenmesi ve servisi, varsa botun şişirilmesi söndürülmesi, ortalığın toplanması bulaşığın yıkanması, ateş yakmak için odun toplanması gibi bir çok görünmeyen iş avda sizi beklemektedir. Özellikle balık avında arkadaşlar arası rekabet av sonrası böbürlenmek için kaçınılmazdır. Bu nedenle bazı kişiler su kıyısına gelir gelmez ortaklaşa yapılması gereken bir iş yerine hemen olta atmaya başlarlar .Çoğu tecrübeli avcı böyle yapmasa da yapanlar bulunabilir İşte ekip şefi kendiside dahil olmak üzere burada hemen bir iş paylaşımına gitmelidir.

  Ava başlanması :
  Eğer kıyıdan avlanılacaksa uygun yerler saptanır. Çevrede sizin hedeflediğiniz yerde başka avcı varsa yanından atmak için izin istenir ancak iki avcı arası mesafe iki kamış boyundan yani 6-7 metreden az olmamalıdır. Aksi halde oltalar karışabilir Daha yakın mesafe için artık izin istenmesi uygun değildir.
  Kayıkla av yapılması durumunda ise başka bir kayığa atış mesafesinden daha fazla yaklaşılmamalıdır. Av yapan birinin yanından geçerken motor kısılmalı ve dalgadan av yapanın rahatsız olmaması için sakince geçilmelidir.
  İster kayıkta ister kıyıdan mutlaka rastgele selamı ile avcı selamlanmalı ve selama cevap verilmelidir. Başka bir ekibin verimli av yaptığı yere müdahele etmek en büyük ayıptır.
  Av esnasında gürültü yapılmamalı çevredeki diğer avcılar rahatsız edilmemelidir.
  Oltası takılan, yemi biten avcıya imkanlar dahilinde mutlaka yardım edilmelidir.
  Balık hakları: Avlanılacak balığın yaşamı boyunca en az bir döl vermesi prensibi mutlaka uygulanmalıdır. Buna sürdürülebilirlik prensibi denir. İstenilen boydan küçükler salınmalıdır. Adet sınırı kavramı yenilmek için alıkonacak balık sayısı olarak algılanmaktadır. Tartışmalı olan kısım ise bunun sayısıdır. Bu konuda henüz dünyada da tam bir fikir birliği yoktur. Sağlıklı hayvansal protein kaynağı olarak balığı seçen bir ailenin bir ailenin haftalık ihtiyacı 5 kilo kadardır. Amatör balıkçının sadece hafta sonu balığa çıktığı varsayılarak kişi başı avlanılabilecek maksimum miktar dünyada günlük 5 kilo olarak hesaplanmıştır. Turnayı örnek alırsak 40 cm lik boy sınırı olan tatlısu turnasının 8 adedi yaklaşık 5 kilo eder. Buda 5 kişilik bir ailenin 1 haftalık sağlıklı protein kaynağıdır.
  Ancak dünyada az da olsa savunulan diğer bir görüşe göre de ticari avda sınır konulmazken amatöre sınır konulması yanlıştır. Çünkü BOY LİMİTLERİNE UYULDUĞUNDA balık neslinin en az bir kez döl verdiği için korunacaktır.
  Ayrıca her balığın en verimli anaç boyu vardır. Örneğin yine tatlısu turnasını ele alacak olursak , Ergenlik boyu yaklaşık 40 cm iken en verimli üreme boyu 70-80 cm dir. 40- 70 cm arası ve 80 üstü serbest 40 cmden küçükve 70-80 cm arası yasak gibi görüşleri savunan ara formüllerde vardır.
  Daha radikal davranan bir grup ise yaygın bir biçimde Yakala-Bırak adı verilen tekniğin uygulanmasını savunmaktadırlar.
  Üzerinde uzlaşılan genel yaygın anlayış en azından ihtiyaçtan fazla balığın salıverilmesi ve mutlaka en az balığın bir kez döl verebilmesine fırsat tanınması şeklindedir. Doğru tavır yürürlükteki kanun ve kurallara uymak ve varsa bunlardaki aksaklıkları düzeltmeye çalışmak olmalıdır.
  Paylaşım: Eğer av öncesi aksine bir karar alınmadıysa herkes tuttuğu kadar balık alacaktır. Eğer paylaşılacaksa paylaşım ekip şefince yapılır. Bu paylaşımda mutlaka en büyük balığı tutan avcı avını alma hakkına sahiptir. Herkese yetecek sayıda balık varsa sorun olmayacaktır. Bu sayı bir ailenin minimum ihtiyacı olabilir. Av sirkülerine göre 40 cm ve 5 balık olduğuna göre genelde 2 yada 3 balık avcı başına minimum sayı olarak kabul edilebilir. En büyük balığı tutanın hakkı saklı kalmak üzere yeterli balık yoksa kura çekilir. Ekip bir daha başka bir avda bir araya geldiğinde bir önceki kura sonucu balık almayanın hakkı teslim edilir. O avda da yeterli sayıda balık yoksa bir önceki avda kurada kaybeden bu sefer kura dışı bırakılır. Eğer ekipte ilk kez balık avına gelen biri varsa ve herkese yeter sayıda balık yoksa bu ilk kez ava gelen arkadaşa balıklar verilmelidir.
  Maddi paylaşım: Balık avı zevk için yapılan bir uğraştır. Verimli avlakların uzak olması nedeniyle sadece aracın yakıt tüketimi bile avcıyı bu zevkinden mahrum edecek düzeydedir. Ayrıca turna avında kullanılan kaliteli yapay yemlerde oldukça yekün tutmaktadır. Bu nedenle turna avcısının bir av için masrafı tek başına kaldıracağından daha ağırdır. Bu nedenle gidilen aracın yakıt masrafı dahil tüm masraflar mutlaka o anda paylaşılmalıdır. İsteyememe, çekinme yada kibarlık edip istememe gibi ruh halleri yerine ekip başı av sonrası toplam masrafı çıkarıp katılanlara pay etmelidir. Eğer yeterli tedarikiniz yoksa bunu daha ava gitmeden mutlaka ekipteki diğer arkadaşlarınıza bildirmeniz gerekmektedir. En iyisi maddi imkanınız olmadığın da ava gitmemenizdir.
  Bu tip kurallar burada bazı arkadaşlara gereksiz gelebilir. Ancak evde bile farklı büyüklükte iki portakalı iki çocuğunuza verdiğinizde ikisi de portakalı seviyorsa ona büyüğünü verdin şeklinde tartışmalar yaşandığını unutmayınız. Akılla bilinç altında ufacık bir şey kalacağına kuralı bu demek daha iyi bir yaklaşımdır.
  Ayrıca
  Avlandığınız yeri temiz bırakın, çöp ve naylon torbalar sizden sonraki avcı için sinek ve mikrop kaynağıdır. Bulmak istediğiniz gibi bırakmak esastır.
  Avlandığınız yer bir sahipli arazi ise bulabilirseniz sahibinden izin alın . Bulamazsanız kesinlikle eğer tarladaysanız ürünü çiğnemeyin çitleri bozup onlardan odun yapmayın
  Gittiğiniz yere odun ve kömürünüzü kendiniz götürün. Kısacası o arazide misafir olduğunuzu unutmayın
  Acemi avcılara örnek olun unutmayın insanlar sizle ava ilk gidiyorlarsa sizden ne görürlerse öyle avı sürdürürler. Av paylaşımında acemilere ve ilk gelenlere cömert davranmak gelenektendir. Ama en büyük balığı avlayan almalıdır.
  Avcı avcının en büyük dostudur. Avda nezaket ve spormenlik esastır. Tuttuğunuz iri bir balığın bağıra çağıra reklamını yapmak ayıptır. Av sorulduğunda gösterilmelidir.
  Yardımlaşma prensibi çerçevesinde yemi bitene yem vermek başarısız olana taktik vermek bilgiyi paylaşmak işin centilmenlik yönüdür.
  Avlanırken diğer balıkçıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınmak gerekir. Örneğin bir avcının yanından geçerken gölgenizi nehre yada göle düşürecek kadar yakından geçerseniz çevredeki balıkları ürkütürsünüz, bir balıkçının yanına sessiz yanaşın eğer sohbet etmek istiyor yada bir şey sormak istiyorsanız mutlaka önce avcının müsait olup olmadığını sorun . bu şekilde saygılı olursanız hep kazançlı siz olursunuz.
  Bir av mahalli ilk gelen kişinindir .Eğer sizde yanından olta atmak istiyorsanız mutlaka izin alın.
  Balık tutarken başka canlılara ait yuva,barınak gibi ortamlarını bozmamalı,onların yaşam hakkına saygı göstermeli.Boş yere yılan,kurbağa,kaplumbağa vs her ne olursa olsun onları taş sopa gibi şeylerle öldürmemeli veya doğal ortamlarına zarar vermemelidir.Unutmamalı ki onlar ekolojik dengenin birer önemli halkasıdır.
  Prof.Dr.Hikmet Solak
   
 3. istanbulteam

  istanbulteam Alparslan Altan

  Mesajlar:
  2.467
  Şehir:
  istanbul
  Favori Kamış:
  Yasal olan tüm oltalar
  En İyi Avı:
  96 adet istavrit
  Eğer bilgi verdiysen teşekkürler okumadım da oyüzden :rolleyes: okudum
   
  Son düzenleme: 31 Mart 2007
 4. harun91

  harun91 harun

  Mesajlar:
  586
  Şehir:
  istanbul
  Favori Kamış:
  shakspeare odysse makina,alba lucky kamış, lineaffe oyster 4.20 ve diğerleri..
  En İyi Avı:
  İsrail sazan istavrit izmarit gelincik
  süper bir makale, teşekkürler Can abi.
   
 5. avcısuat

  avcısuat

  Mesajlar:
  449
  Şehir:
  SAKARYA
  Favori Kamış:
  İTALYAN 4.30 3 PARÇALI KAMIŞ
  En İyi Avı:
  TURNA 4,5 KG 7,2KG AYNALI SAZAN
  ayrıca kısmını, çok beğendim herkes balığa gittiğini unutmasa ve ve birbirine saygılı her şey dahada güzel olucak düşüncelerine katılıyorum.:cool:
   
 6. passion

  passion

  Mesajlar:
  1.117
  Şehir:
  izmir
  Favori Kamış:
  olta
  can paylaşımın için tşkler....:)
   
 7. Eczacı

  Eczacı

  Mesajlar:
  3.057
  Şehir:
  Aydın
  Favori Kamış:
  olta
  Sevgili Can kardeşim ,teşekkürler vermiş olduğun bilgiler için:)
   
 8. karacabeyli

  karacabeyli Lütfi ALAGÖZ

  Mesajlar:
  52
  Şehir:
  ADANA
  En İyi Avı:
  turna-2,5 kg.
  teşekkürler

  benim planlayıp yazmak istediğim bir konuydu, gayet iyi bir şekilde işlemişsiniz hepimizin daha doğrusu herkesin bilmesi gereken şeyler bunlar.kutlarım.
   
 9. derya__kuzusu

  derya__kuzusu Manyak Müjdat :)

  Yaş:
  53
  Mesajlar:
  7.966
  Şehir:
  izmir/bornova
  Favori Kamış:
  olta
  En İyi Avı:
  yayın 4,5 kg.-4,kg.Lambuka

  Balık avı organizasyonları,, hakkında Bundan daha detaylı bilgi verilemezdi Can kardeşim ellerine sağlık ....


  Devamını okumaya doyamadım inanılmaz güzel bilgiler var saol kardeşim...
   
 10. derya__kuzusu

  derya__kuzusu Manyak Müjdat :)

  Yaş:
  53
  Mesajlar:
  7.966
  Şehir:
  izmir/bornova
  Favori Kamış:
  olta
  En İyi Avı:
  yayın 4,5 kg.-4,kg.Lambuka
  Ayrıyetten Prof.Dr.Hikmet Solak, Hocamızada çok teşekkür edriz bu bilgileri bizlerlede paylaşmaya fırsat sunduğu için...
   
 11. Kelanj

  Kelanj

  Mesajlar:
  1.199
  Şehir:
  ankara
  Favori Kamış:
  olta
  En İyi Avı:
  7.5 kg.Sazan.
  Paylaşım için teşekkürler.
   
 12. OTTOMAN

  OTTOMAN

  Mesajlar:
  482
  Şehir:
  Afyonkarahisar
  Favori Kamış:
  olta
  En İyi Avı:
  1 kilo aynalı sazan :(
  çok güzel bilgiler
  teşekkürler
   
 13. eozsoyeri

  eozsoyeri Erdem Özsoyeri

  Mesajlar:
  1.976
  Şehir:
  İstanbul
  Çok güzel bilgiler bunlar.teşekkür ederim.
   
 14. mallaca

  mallaca Halil Barış Şengül

  Yaş:
  49
  Mesajlar:
  4.027
  Şehir:
  Bursa
  Favori Kamış:
  Makinalı kamış olta,her türlü el oltası,rapala
  En İyi Avı:
  Kiloluk mırmır,Kiloluk iskorpit
  Çok faydalı ve güzel bilgiler teşekkür ederim.
   
 15. KRAL_BALIKÇI

  KRAL_BALIKÇI

  Yaş:
  61
  Mesajlar:
  3.893
  :) Can'cığım
  Sitemize faydalı olacak bu konuyu açıp arkadaşlara sunduğun için tebrik ediyorum.:)
   
 16. osmanaltunel

  osmanaltunel

  Mesajlar:
  3.695
  Şehir:
  ANKARA / Gölbaşı
  Favori Kamış:
  olta
  En İyi Avı:
  Turna 140 cm. Gölbaşı
  Can yine döktürmüşsün bu seferde yazarlığın ön plana çıkmış.Bu ara icatlar soğudu yazarlık başladı herhalde.
  Paylaşım için teşekkürler
   
 17. asi_gecekondu

  asi_gecekondu

  Mesajlar:
  274
  Şehir:
  ankara
  Favori Kamış:
  her türlü balık malz.bulunmaktadır.
  En İyi Avı:
  sazan 6,500 kg(kurt boğazı),turna 4,200(kesik köprü)kefal 2,750(melen ağzı)
  Can abi paylaşımın için ve bizi bilgilendirdiğin için teşekkür ederim.
   
 18. derya__kuzusu

  derya__kuzusu Manyak Müjdat :)

  Yaş:
  53
  Mesajlar:
  7.966
  Şehir:
  izmir/bornova
  Favori Kamış:
  olta
  En İyi Avı:
  yayın 4,5 kg.-4,kg.Lambuka
  Unutulmuş bir konuyu hatırlattığım için bana teşekkür yokmu..:( ;) :D :D
   
 19. KRAL_BALIKÇI

  KRAL_BALIKÇI

  Yaş:
  61
  Mesajlar:
  3.893
  Sen herzaman o teşekkürü layikiyle almışsındır , almayada devam edeceksin;)
   
 20. geneben

  geneben Aşkın

  Yaş:
  48
  Mesajlar:
  3.702
  Şehir:
  İzmir/Bornova
  Favori Kamış:
  olta
  En İyi Avı:
  Deniz turnası 70 cm 900 gr.
  Teşekkürler paylaşımın için Can arkadaşım.Mustafa abinin '' balık avı organizasyonları hakkında '' adlı konu başlığıda buna benzer değil mi? birleştirebiliriz :D:D