özel Tekne Belgesi (önemli)

Konu, 'Tekne Donanımı ve Bakımı' kısmında smena tarafından paylaşıldı.

 1. DUYURU

  ÖZEL TEKNE BELGESİ
  Düzenlenmesine başlandı
  12 Mayıs 2006 Cuma

  Yat/Tekne sahibi amatör denizci dostlarımız,
  Özel Teknelerin Kayıt, Belgelendirme ve Donatımına İlişkin Yönerge uyarınca özel tekneler adına ÖZEL TEKNE BELGESİ (ÖTB) düzenlenmesine Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü olan yerlerde Bölge Müdürlüklerince, olmayan yerlerde ise Liman Başkanlıklarınca başlandı.
  Tekneniz adına düzenlenmiş Tonilâto Belgesi ile Özel Yat/Tekne Kayıt Belgesi’ni (özel yat, amatör balıkçı teknesi, diğer) aşağıdaki örnek dilekçe ekinde teknenizin kayıtlı olduğu Bölge Müdürlüğü veya Liman Başkanlığı’na iade etmeniz gerekmektedir.
  · Dilekçenizde;
  a. T.C. Kimlik numaranız ile
  b. Vergi numaranızın belirtilmiş olması zorunludur.
  · Ayrıca dilekçeniz ekinde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son taksidine ait makbuzun fotokopisi de bulunacaktır.
  · MTV makbuzu ve numaralar olmadan teknenizin elektronik sistemde kaydı olanaksızdır. İşlemde gecikmeleri önlemek amacıyla bu bilgilerin eksiksiz verilmesi gerektiği önemle hatırlatılır.
  ÖTB, tekne boyu 24 metreyi aşmayan, Türk vatandaşı kişiler ile Türkiye’de oturma izni almış olan yabancı uyruklulara ve su sporlarında faaliyeti olan Türkiye’de kurulu dernek ve vakıflara ait tekneler adına düzenlenecektir. Yeni alacağınız ÖTB’nizi naylon kaplatmanızı veya bir naylon kılıf içinde muhafaza etmenizi öneririz. Teknenize ait tek sahiplik belgeniz ÖTB’dir. ÖTB, içindeki bilgiler değişmedikçe (satış, yapısal değişiklik v.b.) süresizdir, yıllık sörveyler kalkmıştır. Seyirde teknenizde, ÖTB’nin arka kapağında belirlenmiş emniyet teçhizatının süresi geçmemiş ve noksansız olmasına dikkat ediniz. Sahil Güvenlik Botlarının seyir esnasındaki denetlemelerinde noksan veya süresi geçmiş teçhizat ile seyire çıkılmış olduğunun saptanması halinde yasal işlem yapılacağını unutmayınız.
  Emniyet içinde keyfinizce seyirler dileriz.
  Saygılarımızla


  Örnek dilekçe  T.C. Başbakanlık
  Denizcilik Müsteşarlığı
  ................ Bölge Müdürlüğü
  Sörvey Kurulu Başkanlığı
  .......................

  Tarih:

  Konu: Özel Tekne Belgesi düzenlenmesi talebi

  .............. Limanı’na Teknik Kütük ............ numara ile kayıtlı ............ isimli özel yatım/amatör balıkçı teknem/diğer adına, ...................... tarihinde düzenlenmiş Tonilâto Belgesi ile ......................... tarihinde düzenlenmiş .................. belge numaralı Özel Yat/Tekne Kayıt Belgesi’ninin asıllarını, bu defa “Özel Teknelerin Kayıt, Belgelendirme ve Donatımına İlişkin Yönege” uyarınca Özel Tekne Belgesi düzenlenmesi isteğiyle ilişikte sunuyorum.
  *Teknemin cinsi, tipi ve arması hakkında bilgiler:
  Saygılarımla
  Ad, soyad, imza.  T.C. Kimlik numarası:
  Vergi numarası:
  Adres:
  Ek: MTV son taksitine ait makbuz fotokopisi.
  * Buraya aşağıdaki listeden teknenize en iyi tanıtan bilgileri seçerek yazınız. Bilgisayar kayıt programı aşağıdaki listede yer alan cins, tip ve arma bilgilerinden başkasını kabul etmeyecektir.


  Not: Bölge Müdürlüğü olmayan yerlerde başvuru adresi aşağıdaki şekilde yazılmalıdır:

  T.C. Başbakanlık
  ............ Bölge Müdürlüğü
  ............ Liman Başkanlığı
  ............

  CİNS / TİP / ARMA SEÇENEKLERİ
  Teknenizin cins, tip ve arma bilgilerini aşağıdaki listeden seçiniz ve başvurunuza yazınız:
  Sandal
  Şişme bot
  Motorlu tekne Açık
  Motorlu tekne Açık *katamaran, trimaran
  Motorlu tekne Kamaralı
  Motorlu tekne Kamaralı *katamaran, trimaran
  Yelkenli tekne Açık Tek direk *slup, kotra, cat
  Yelkenli tekne Açık *katamaran, trimaran Tek direk *slup, kotra, cat
  Yelkenli tekne Açık İki direk
  Yelkenli tekne Kamaralı Tek direk *slup, kotra, cat
  Yelkenli tekne Kamaralı *katamaran, trimaran Tek direk *slup, kotra, cat
  Yelkenli tekne Kamaralı İki direk *keç, yovl, uskuna
  Yelkenli tekne Kamaralı Üç direk *uskuna

  Açıklama:
  1. * işareti olanlar için tekne sahibi dilerse yandaki seçenekler yazılabilir.
  2. yerlere bir şey yazılmayacak, boş bırakılacaktır.
  3. Yelkenli tekne tanımı, açık veya kamaralı, takma veya içten motorlu, tek veya çok gövdeli olarak bütün tipleri kapsar. Arması olan tekneler, örneğin centreboard tekneler, Dragon, Tırhandil, Gulet, yelkenli yat; hepsi yelkenli tekne tanımı içinde yaygın üç arma cinsi ile kaydedileceklerdir.
  4. Yelkenli olup motoru da olan teknelerde “yelkenli” tanımından sonra (+motorlu) yazılacaktır.
  5. Motorlu tekne tanımı, açık veya kamaralı, takma veya içten motorlu, tek veya çok gövdeli olarak bütün tipleri kapsar. Örneğin sürat teknesi, amatör balıkçı teknesi, günübirlik (day cruiser), cabin cruiser, motoryat; hepsi motorlu tekne tanımı içinde kaydedileceklerdir.
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 28 Ocak 2020
 2. ÖTB DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

  Değerli dostlarımız,
  Teknenize ÖTB almak için Liman Başkanlıklarına iade edeceğiniz iki belge, ibraz edeceğiniz tek belge vardır.
  Bunlar sırasıyla;
  a) Ölçü Belgesi (tonilâto belgesi),
  b) Özel Yat/Tekne Kayıt Belgesi (süresi geçmiş olabilir),
  c) MTV son taksitine ait Ocak 2007 tarihli makbuzun aslıdır (aylar geçtikçe bu defa son taksit olarak Temmuz 2007 tarihli makbuzun ibrazı gerekecektir).
  Maliye'den "vergi borcu yoktur" belgesi almanıza gerek yoktur. Bu belgeyi teknenizi satarken Noter isteyebilir.
  Boşuna yorulup, bir de bu yazıyı almak için uğraşmayın.
  Buna rağmen ÖTB’niz düzenlenirken sizden Maliye'den yazı getirmeniz istenirse, bir yanlış anlama söz konusudur. Bu durumda, örneğin İstanbul’da, Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Gemi Sörvey Kurulu Başkanlığı'na başvurunuz.
   
 3. ÖZEL TEKNE BELGESİ ile ilgili EK AÇIKLAMA
  Değerli amatör denizci dostlarımız,
  ÖTB almak için teknenizin kaydını yenilemek üzere herhangi bir Liman Başkanlığı'na başvurabilirsiniz.
  Örneğin İstanbul'da bulunuyorsanız, teknenizin Tonilâto Belgesi yanınızdaysa, buna karşın tekneniz Bodrum'da bulunuyor ve kaydı önceden Bodrum Liman'ına yapılmış olsa da, İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne başvurarak Tonilâto Belgesini ve "özel yat kayıt belgesi"ni iade edip ÖTB'nizi İstanbul'dan alabilirsiniz. Tabii bunun tersi de olabilir.

  Özel teknelerle ilgili bütün kayıtlar artık Denizcilik Müsteşarlığı'nın veri tabanında tutulmaktadır.

  Bölge Müdürlükleri ile Liman Başkanlıklarında işinizi şahsen takip etmenizi öneririz. Süreç son derece basittir, yanlış anlamalara veya yoruma gerek bırakmayacak şekilde açıktır.
   
 4. ÖZEL TEKNE ALIM VE SATIMI

  Değerli denizci dostlarımız,
  Türkiye Noterler Birliği'nin Noter Odalarına ve Noterliklere gönderdiği 3 Mayıs tarihli Genelge'de özel tekne alım ve satımlarında Devir Şözleşmesi düzenlenebilmesi için Özel Tekne Belgesi aranacağı bildirilmektedir. Genelge metni aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize sunarız.
  Saygılarımızla

  Türkiye Noterler Birliği'nden 3 Mayıs 2006 tarihli
  GENELGE
  Özü: Tekne satışlarında dikkate alınacak Tonilato ve Özel Tekne Belgeleri hk.
  İlgi: 18.10.2000 tarihli ve 51 sayılı genelgemiz.

  Noterliklerde yapılan motorlu tekne ve gemi satışları sırasında aranması gereken belge ve kayıtlarla ilgili olarak Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınan yazı ilgi genelgemizle duyurulmuştu.

  Bu yazıda; yapılacak gemi satışlarında mutlaka gemi tasdiknamesi aranacağı, deniz aracının 18 Gros tonilatodan küçük olması durumunda ise (18 Grt. den küçük deniz araçlarının tasdiknamesi olmayacağı için tescili gerektiğinden) tonilato belgesinin isteneceği ve satışın bu belgelere istinaden yapılacağı bildirilmişti.

  Yürürlükte olan bu genelgemizde belirtilen hususlar dışında Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı,16.07.2004 tarihli ?Amatör Özel Teknelerin Donanımına İlişkin Yönerge?sini 16.02.2006 tarihli ve 00303 sayılı Bakanlık Oluru ile yürürlükten kaldırarak ve bunun yerine Özel Teknelerin Kayıt, Belgelendirme ve Donatımına İlişkin Yönerge'yi yürürlüğe sokmak suretiyle özel kullanım amaçlı tekneler için yeni bir düzenleme yapmıştır.

  Bu Yönergenin Genel Esaslar başlığını taşıyan 4. maddesinde;
  e) Özel tekneler adına Özel Tekne Belgesi düzenlenir (EK-1). Bu tekneler; bölge, mesafe ve zaman sınırı olmaksızın bu belge ile tekne sahibi sorumluluğunda seyrederler.

  f) Bu Yönerge yayımlanmadan önce Özel Yat, özel tekne, amatör balıkçı teknesi, özel sürat teknesi v.b. veya diğerleri adı altında belgelendirilmiş tekneler için sahipleri, Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığına dilekçeyle başvurarak, tonilato belgelerinin asıllarını iade etmeleri neticesinde bu teknelere Özel Tekne Belgesi düzenlenir.

  g) Boyları 24 metreden büyük tekneler ile gemi siciline kaydedilmeleri sahiplerince talep edilen özel tekneler, adlarına Tonilato Belgesi düzenlenmek koşuluyla belgelendirilirler ..... hükümlerine yer verilmiştir.

  Bu hükümlerden anlaşıldığı üzere; boyları 24 metreden büyük tekneler ile Gemi Siciline kayıt edilmeleri sahiplerince talep edilen özel tekneler için Tonilato Belgesi düzenlenecek, bunlar dışında kalan özel kullanım amaçlı kayıtlı olan ve yeni kayıt edilecek teknelere ise Özel Tekne Belgesi verilecektir.

  Yapılan bu değişiklik karşısında, Özel Teknelerin Kayıt, Belgelendirme ve Donatımına İlişkin Yönerge'de belirtilen ve tonilato belgesi ile belgelendirilecek olan boyları 24 metreden büyük tekneler ile Gemi Siciline kayıt edilmeleri sahiplerince talep edilen özel tekneler dışında kalan özel kullanım amaçlı teknelerin alım ve satımında Özel Tekne Belgesi'nin istenmesi gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  Saygılarımla.
  BAŞKAN
  Hasan YENİ
  (İstanbul 28.Noteri)

  KAYNAK : AMATÖR DENİZCİLİK FEDERASYONU SİTESİ
  http://www.adf.org.tr
   
 5. cüneyt yılmaz

  cüneyt yılmaz Cüneyt YILMAZ

  Mesajlar:
  246
  Şehir:
  İstanbul
  kayıtsız tekneler

  ÖTB belgesi olmayan, faturası ve tonalito belgesi olmayan tekneler içinde ötb alınabiliniyor.Ancak ne zamana kadar olduğu hakkında bilgi yok.
  Teknenin ve motorun ayrı ayrı veya beraber hiç bir kaydı olmayanlar nasıl belge çırabilecekler? Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
   
 6. sanalbalıkcı

  sanalbalıkcı

  Mesajlar:
  294
  Şehir:
  samsun mrk.
  Favori Kamış:
  tırıvırı hariç hepsi
  En İyi Avı:
  Önümüzdeki hafta tutacağım.
  2oo6 senesinde almış olduğum yeni (Faturalı) botum var ayrıca 5bg kıçtan takma motor motorun faturası kayıp,bu ikili için ne yapmam gerek?ÖTB Mümkünmü?
   
 7. cüneyt yılmaz

  cüneyt yılmaz Cüneyt YILMAZ

  Mesajlar:
  246
  Şehir:
  İstanbul
  Ö.T.B

  Değerli arkadaşım;Botunuza Özel tekne belgesi almanız mümkün.Motorunuzu aldığınız yerde faturanın bir nüshası veya kayıdı mutlaka vardır. Onunla liman müdürlüğünden belgenizi çıkartabilirsiniz.
  Motolu taşıt olduğu için ötb belgesi şişme botlar içinde zorunlu tutuluyor. Arkadaşlardan duyduğumuza göre Sahil güvenlik botları bir kaç defa motorlu şişme botlar için işlem yapmışlar.
   
 8. jeqo

  jeqo

  Yaş:
  45
  Mesajlar:
  7
  Şehir:
  Silifke-Mersin
  Favori Kamış:
  Olta ve rat
  En İyi Avı:
  Domuz balığı-450 gram
  Cüneyt Bey, babam 15 yıl önce alacağına karşılık oldukça eski bir tekne almıştı. Yıllardır da balığa çıkar onunla ama Sahil Güvenlik artık işi sıkı tuttuğu için en son balığa çıkışında babam avlanmış :)
  Tekne 6 metre boyunda ve pancar motor var üzerinde, eskiden bir geminin flikasıymış ve şimdi amatör balıkçı teknesi. Bu tekne için ruhsatı çıkartmak istiyorum ve bunun içi nereye başvuracağımı, hangi evrakların gerektiğini ve neler yapabileceğimi söyleyebilirseniz çok sevinirim. Ne faturası var ne de ruhsatı var teknenin
   
 9. Lüferci ugur

  Lüferci ugur

  Mesajlar:
  19
  Şehir:
  istanbul
  Favori Kamış:
  olta
  En İyi Avı:
  lüfer
  Tekne Belgeleri Hakkinda Bilgi


  İkinci el bir tekne aldım.forumdada daha önce belirtmiştim.6 metre ahşap.7 beygir ats motoru var.yalnız bu teknenin hiç bir belgesi yok.bu tekneye yeni belge çıkarma imkanı varmı,varsa nereden yapılabiliri ve prosüdürü nedir.bilen dostların yardımlarını rica ediyorum.saygılarımla
   
 10. ozan

  ozan Ozan

  Mesajlar:
  3.040
  Şehir:
  Antalya

  Uğur liman başkanlığından bir sahiplik belgesi alıp muhtardan iki şahitle onaylatıyosun. ardından liman başkanlığına veriyosun. ölçümleri yapıyorlar ve belgeni hazırlıyorlar. kullanmak içinde bir amatör denizci belgesi yeterli oluyor.
  kolay gelsin hayırlı uğurlu olsun
   
 11. REİS

  REİS Mahir Ersin

  Yaş:
  79
  Mesajlar:
  2.389
  Şehir:
  İstanbul
  Favori Kamış:
  Olta
  En İyi Avı:
  Torikler-Kofanalar
  Tekne için faturalarınla nüfus cüzdanı suretini İzmir Liman Başkanlığına götüreceksin.
  ÖTB almak istiyorum diyeceksin.
  Onlar sana yol gösterecek.
  Tekneyi kullanmak için lazım olan ehliyeti de ayrıca kendin için alacaksın.
  Şoför kursları gibi özel kurslar var . Onlara katılıp sonra imtihana gireceksin.
  Amatör Denizcilik Federasyonuna bak, galiba onlar kurs veriyor.
   
 12. kemalyaman34

  kemalyaman34 Kemal

  Yaş:
  49
  Mesajlar:
  570
  Şehir:
  İstanbul
  Favori Kamış:
  Muhtelif çap ve markalarda makina ve kamış
  En İyi Avı:
  Turna : 72 cm.
  arkadaşlar motorsuz veya akülü motorlu olan şime botlara özel tekne belgesi verilmiyormuş. botun ve akülü motorun faturası ile (göllerde) kullanılabiliyormuş. eğer motor benzinli veya dizel olursa o zaman özel tekne belgesi veriliyormuş. istanbul liman başkanlığından alınan bilgidir.
   
 13. mka.mka

  mka.mka Mesut

  Mesajlar:
  326
  Şehir:
  ANKARA
  Favori Kamış:
  Shakespear Ugly Stick
  Favori Makine:
  Shimano Exage 4000 FB
  En İyi Avı:
  107 cm 9 kg Turna
  Peki benim durumumda ne yapmalı arkadaşlar?
  Şimdi ikinci el tekne alımlarında satan kişi tkeneye ait ÖTB almak zorunda. Noter ÖTB olmadan satışı vermiyormuş. Şİmdi ben ikinci motorsuz bir bot aldım. Botun faturası aldığım kişi adına düzenlenmiş. Ben bu botu satın aldığımı ve benim olsuğunu nasıl belgeleyebilirim.
   
 14. mirsat

  mirsat

  Mesajlar:
  131
  Favori Kamış:
  Dam 300 30-60 kamış pelikan makina
  En İyi Avı:
  Sazan 1.5 kilo
  Bu konular ile ilgili genel bilgiyi www.adf.org sitesinde armalar bölümünde bulabilirsiniz.
   
 15. ozan

  ozan Ozan

  Mesajlar:
  3.040
  Şehir:
  Antalya
  faturayı felan hiç gündeme getirmiyorsun muhtara gidip bi sahiplik belgesi dolduruyorsun (belgeyi liman bakanlığından alacaksın). az bir fiyat gösteriyorsun onun üzerinden vergilerini ödeyip kayıt yaptırıyorsun.

  seçenek iki ÖTV ödememek için notere gidip satış yapıyosun ödeyeceğin ÖTV den fazla ödeme yapıp tekneyi devralıyorsun ve bi sürü problem çıkıyor
   
 16. TA7R

  TA7R

  Mesajlar:
  12
  Şehir:
  Trabzon
  Favori Kamış:
  Kayığım ve çaparilerim
  En İyi Avı:
  Hamsi :)
  ÖTB Zorunlu mu ?

  6m kayık 8.5 hp motor . Tonilato var ve amatör balıkçı diye kayıtlı . Tonilato yetmez mi ille de ÖTB almak zorundamıyız ?
   
 17. enes_hasan

  enes_hasan

  Mesajlar:
  16
  Şehir:
  istanbul
  Favori Kamış:
  olta
  En İyi Avı:
  turna 3 kg
  Reis amca; ÖTBsi benim adıma kayıtlı teknemi ADBsi olan yeğenimin kullanmasında yasal bir sıkıtı (sahil güvenlik) olmadan kullanabilirmi?
   
 18. ozan

  ozan Ozan

  Mesajlar:
  3.040
  Şehir:
  Antalya
  ek 2 var onu doldurup imzalayın izin verdiğiniz tarihler arasında kullanmasında sakınca yok ama tüm yasal sorumluluk size ait olarak kalıyor
   
 19. Suatreis

  Suatreis

  Mesajlar:
  267
  Zorunluluğundan bahsettiğiniz bu konuyu biraz açarmısınız. Bahsettiğiniz uygulama yasal değildir. Benzeri bir uygulama hakkında daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bilgi alınmıştır.
   
 20. ozan

  ozan Ozan

  Mesajlar:
  3.040
  Şehir:
  Antalya
  2.5m. yi geçen motorludeniz araçlarında ötb ADB gerekli