Özel tekneler icin Önemli duyuru!.

Konu, 'Tebliğler' kısmında rauf tarafından paylaşıldı.

 1. rauf

  rauf Rauf usluer

  Mesajlar:
  111
  Şehir:
  alanya
  Favori Kamış:
  oltanın her türlüsü
  En İyi Avı:
  akdeniz palamutu 4kl.
  ÖNEMLİ DUYURU

  02 Mart 2008  Değerli Amatör Denizciler,

  Denizcilik Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Amatör Denizci Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış, yerine

  ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI, KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İLE

  ÖZEL TEKNELERİ KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ

  HAKKINDA YÖNETMELİK

  26804 sayılı Resmî Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

  Amatör denizcilerin sorunlarına anlayışla yaklaşarak Yönetmeliği hazırlayan Denizcilik Müsteşarlığına teşekkür ederiz.

  Adından da görüleceği gibi Yönetmeliğin esas itibariyle iki işlevi vardır, bunlar:

  1. 1) Özel Teknelerin donatımı, kaydı ve belgelendirmesine ait usul ve esaslar (konuyla ilgili bir Tebliğ kısa zamanda yayınlanacaktır),

  2. 2) Özel tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri ile bu yeterliklerin kazanılmasına ait usul ve esaslardır (konuyla ilgili bir Tebliğ kısa zamanda yayınlanacaktır).

  Yeni yönetmeliğin getirdiği yenilikler ve farklılıklar ana hatlarıyla aşağıdakilerden oluşmaktadır.

  1. 1) ÖTB aşağıda sayılan özel teknelerde aranmayacaktır, bu tekneler için ÖTB düzenlenmesi sahibinin isteğine bağlıdır:

  a) Boyu 4 metreden az, yumuşak tabanlı, söndürülüp katlanabilen şişme botlar.

  b) Su sporlarında faaliyeti olan spor kulübü derneklere ve bunların üst kuruluşlarına ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneler.

  c) Su sporlarında faaliyeti olan spor kulübü derneklere ve bunların üst kuruluşlarına ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, münhasıran antrenman ve yarışlarda, hakem, antrenör, monitör vb yetkililerin veya görevlilerin kullandığı, motorlu/motorsuz şişme bot veya sandal tipinde yardımcı tekneler

  2. 2) ÖTB veriliş tarihinden itibaren 5 yıl sürelidir. Bu koşul ulusal istatistiklerin tutulabilmesi için gereklidir.

  3. 3) Bir teknenin ÖTB kaydının nasıl silineceği açıklığa kavuşturulmuştur.

  4. 4) Özel tekneleri ölçme usulü sahibinin de anlayacağı şekilde basitleştirilmiştir. Yakında yayımlanacak olan Tebliğ ile daha ayrıntılı bilgiye kavuşulacaktır.

  5. 5) Hiç kaydolmamış veya halen tonilâto belgesiyle seyreden veya yürürlükten kaldırılan Amatör Denizci Yönetmeliği bağlısı Yönerge ile ÖTB almış teknelerin sahipleri en geç bir yıl içinde (02–03–2009 tarihine kadar) ÖTB almak veya almış olduklarını yenilemekle yükümlüdürler.

  6. 6) Aşağıda sayılı özel tekneleri kullananlarda ADB aranmayacaktır:

  a) Motor BG 10’dan az olan özel tekneler,

  b) Sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneler, kanolar/kayaklar,

  c) Su sporlarında faaliyeti olan spor kulübü derneklere ve bunların üst kuruluşlarına ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneler.

  7. 7) ADB sınavını başarmış adaylardan ilköğretim diploması ile adlî sicil kaydı istenmeyecektir. Yeni düzenlemeyle sınava girebilmek için sadece göz ve kulak (KBB) sağlık raporu yeterlidir. Raporlarda yer alacak ibare açıklığa kavuşturulmuştur. Aday, bu raporu/raporları sınava başvururken tarayıp sisteme yerleştirecek, sınava gelirken de raporun orijinalini beraberinde getirip sınav komisyonuna teslim edecektir.

  8. 8) Yazılı sınavlar Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 kez yapılacaktır.

  9. 9) Yaşı 14–16 arasında olan ADB sahibi amatör denizciler, boyu 7 metreden, sürati saatte 7 deniz milinden fazla olan tekneleri kullanamayacaklardır.

  10. 10) Sınav geçme notu 100 üzerinden 60 puandır.  Sayın denizciler,

  Yeni Yönetmeliğin getirdiği hükümler çerçevesinde Sınav Başvuru Sistemi’nde yapılması gereken uyarlamalar nedeniyle sınavlara başvurulması 10 Mart 2008 Pazartesi gününe kadar mümkün olmayacaktır.

  Saygıyla duyurulur.  http://www.adf.org.tr/duyuru020308.htm


  ================================================================================