Teoman türker Akarsu olta düzenekleri

Konu, 'Makaleler' kısmında balikci tarafından paylaşıldı.

 1. balikci

  balikci

  Mesajlar:
  2.184
  Aşağıdaki yazılar sayın usta balıkçımız Teoman Türker tarafından gönderilmiştir. Kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz.

  AKAR SU BALIKCILIĞI.MAK.4 Ekibimizi kurduk,ekipmanlarımızı hazırladık ve o gün
  ki yapacağımız..günübirlik veya bir gündüz,bir gecelik av suresine görede,kişisel
  malzemelerimizi ayarladıktan sonra,sıra geldi av yapmaya..bizler,eğer düzenli
  bir hayat yaşıyorsak..aile içerisi maddi,manevi bir problemimiz yoksa vede ekibi
  mizde uyum içerisinde olürsa,sportif amaçlı,amatör balık avını,su ürünleri av sül
  küleri talimatlarına uymak kaydıyla,akar su balıkçılığını,yaz ve kış aylarında bir
  sene boyunca yaparız.akar su avcılığında,aşağıda göstermeye çalıştığım stan
  dart beş olta düzeneği kullanırız,bu düzeneklerde sadece,sadece tutacağımız
  balık cinsine göre..olta kalınlığıyla,kurşun ağırlığı değişir.
  AKAR SUDA kullanılan olta düzenekleri:
  1-DİP DÜZENEĞİ şk-1
  2-GAMAZ DÜZENEĞİ şk-2
  3-ÇAPARİ DÜZENEĞİ ( ikili dzk) şk-4 ( şk-3olmsı gerekir,şk-4 olarak yazılmış)
  4-BOŞ İP DÜZENEĞİ şk-4
  5-KAŞIK DÜZENEĞİ şk-5
  DİP DÜZENEĞİ:
  [​IMG]
  Bu düzenek,şk.1 deki gibi hazırlanmakta olup,yaz aylarında yayın avında,kış ay
  larındada sıs balığı avlarında kullanırız.bu düzenek,akar su avcılığımızda,bize en
  çok heyaca yaşatan bir düzenek olup,bu düzenek sayesinde,avınızla bire bir
  olur,balığın müdahalesini anında hisseder,hemen pozisyonunuzu alırsınız.bu düze
  nek,genellikle,akar su akıntısının çok olduğuğu kısımlarda kullanılır.bu düzeneği nasıl kullanacağımıza gelince:iğnenin biraz üstünden,ana iple beraber ( kurşun
  ve kurşun dayamalığı aşağıda bir şakül gibi,kalacak şekilde) tutarak,akar suya
  60' lik bir açıyla akar suyun orta kısmına ve akış doğrultusuna doğru fırlatırız,kur
  şun ve iğneyi hemen tabana ototturmayalım!!! çünki,akar suyun tabanında ,dü
  zeneğin takılabileceği,birçok,moloz metaryeller olabilir.küçük,küçük çekme dar
  beleriyle,düzeneği akar suyun üst kademelerinde tutarak,düzeneği,suyun akıntı
  sı sayesinde,su kenarına yaklaşmasını sağlar ve su kenar dibine otuttururuz.son
  ra hafifcene,ipimizi çekerek,kurşun dayamalığının,kurşuna dayanmasını sağlar
  ve ipimizi,hafif bir şekilde sıkmadan elimizde tutar ( su akıntısının ıpi götürmeye
  ceği şekilde)ve ıpin su üstünde,yay şeklinde yay şeklinde bir pozisyon almasını
  sağlarız.eğer yayın avındaysanız,yayın yemi darbesiz bir şekilde alıp götüreceği
  nden,balığın,ipinizi 1veya 2m.götürmesine müsade edin,sonra,orta şiddette bir
  çırpma yaparak,ipinizi ,telaşsız bir şekilde çekmeye başlayınız.eğer yayının bü
  yük olduğunu hisseder ve balıkta sizle inatlaşıyorsa,ipinizi bir veya ikikere geri
  ye salarak,balığın küsmesini sağlar ve küsmesini hissettiğinizde ,ipinizi devamlı
  çekmeye başlar,eğer balığı alacağınız yer,riskli ise,bu arada,bir arkadaşınızı yar
  dıma çağırmayı unutmayın.
  Eğer ipi elinizde tutmayacaksanız ve gece ip döşemesi yapacaksanız,ipin boşlu
  ğunu alıp,eğer varsa, altınızda esnek,ince bir söğüt dalına,ip su akıntısıyla açılmıyacak,balığında kolayca götürebilceği bir tarzda,ipinizi,esnek dala dolayın,
  ipinizi doladıktan sonra,2 veya üç metre kadar bir ipi boş bırakıp,ondan sonra
  kasnak ve ipinizi sağlam bir metaryele bağlıyarek ipinizi sabitleyin.eğer bulundu
  ğunuz yerde dal yoksa,bu sefer ipinizi,yine akıntının götüremeyeceği,balığın kol
  ayca,götürebileceği şekilde,bir taş parçasına dolar,gereken ip boşluğunu bırak
  tıktan sonra,kasnak ve ipinizi,sağlam bir metaryele bağlarsınız.
  SİS BALIĞI AVINDA da,bu dip düzeneğini,yayında,tarif ettiğim şekilde,atıp,otut
  turursunuz.ipi yayının aksine iki parmağınızın arasında sıkıca tetikte tutarsınız sis balığı,yeme saldırır.ilk hamlede,yemi ağzına alır,eğer yeminiz,saçaklı,canlı ye
  mse,balık 1-2-3 darbe yapar,siz 1-3 darbe arasında,refleksinizi göstermelisiniz.
  geç kalırsanız,iğne tertemiz kalır.bunun için,biz sis balığı avında,solucan tipi,can
  lı yemlerden ziyade,tek parçalı ( gübre kurdu lokma,danadişi ve kışın hamsi )
  yemleri tercih ederiz.bir sebebide,sis balığı,iğneyi yemden ayırır,ama tek parça
  yem olursa,koparmaya çalışır,bu arada iğneyide kapar.sis balığı,çok değişken
  yem kapma karekterleri gösterir.bu karekterler:yörenin arazi ve bitki yapısına
  göre,su tabanının,çakıl ve kum olmasına göre,suyun srt ve yumuşak akıntısına
  göre yada mevsim farklılığına göre değişir.burda,sizin geçmişteki,tecrübeleriniz
  ön plana çıkar ve ona göre tepki gösterirsiniz.eğer ipi elinizde tutmayacaksanız
  bulunduğunuz zemine,baş kısmı yarık,esnek ve gevrek bir çubuk çakarak,ipini
  zin boşluğunu alarak,gergin bir şekilde,çubuğun başkısmndaki yarığa,ipinizi geçi
  rmek suretiyle tesbitlersiniz.bu şekidede,başka bir ip le değişik yem kullnma ola
  sılığını sğlar ayrıca bu çubuğa bir zil takmaklada,sizi uyarmasını sağlamış olursu
  nuz.
  GAMAZ DÜZENEĞİ ŞK.2
  [​IMG]
  Bu akar su düzeneğide şk-2 deki gibi hazırlanıp,akar suyun,durağan olduğu ağa
  ç diplerinde ve sürgün akıntıların,alt kısmında oluşan gölümsü yerlerde,yayın avı
  için kulanılır.bu düzenekte,solucan ve kara sülük gibi saçaklı yemler kullanacağı
  nız gibi,gübre kurdu lokma,danadişi gibi tek parça yemlerde kullanabilirsiniz.bu
  düzeneği uygun yerlere attıktan sonra,ya ipi elinizde serbest bir şekilde tutabi
  lir yada dip oltasında,yayın için anlattığım şekilde oltanızı bağlar ve başka bir
  düzenekli oltayı kullanma fırsatını sağlarsınız.yayın bu düzenekte,yemi ağzına
  alarak,mantarı kısa bir müddet dolaştırdıktan sonra,gamazı dibe çeker,yine dip
  oltasındaki gibi,1 veya 2M ipi götürmesine musade eder ve dip oltasında anlat
  tığım şekilde çırpar,çekme tavrını uygularsınız.
  ÇAPARİ DÜZENEĞİ,İKİ İĞNELİ ŞK-4
  Bu düzeneği şk-4 deki gibi düzenleyip,akar suda: sis balığı ve sazan avında kul
  lanırız.bu düzenek,hem iki çeşit yem kullanma olanağı verdiği gibi,o günki balığın
  yem tercihini anlamanız açısındanda fayda sağlamış olur.bu düzeneği el ipi ola
  rak kullanacağınız gibi,makinalı kamıştada kullanabilirsiniz.bu düzeneği akar su
  yun her bölgesinde kullanma imkanınız vardır.düzeneğin en alt ucuna taktığınız
  klips sayesinde,suyun akış şiddetine göre,kurşun ağırlığı değiştirme imkanınızda
  doğar.bu düzeneği elinizde seyyar kullanabileceğiniz gibi dip oltasında anlattığ
  ım şekilde sabitleyerek,başka bir düzeneği kullanma fırsatı sağlarsınız.aynı zama
  nda bu düzeneği,mak.lı kamışınıza takıp,kamışınzı,kamış demirine sabitliyerek
  kullana bilir,kamışınıza,gündüz zil gece fosvor takabilirsiniz.bu düzenekte,gölüm
  sul gıbi yrlerde kullanırken,çapari iğne sayısını artırabilirsiniz.
  BOŞ İP ŞK-4
  [​IMG]
  Bu düzenek şk.-4 deki gibi,bir iğne ve bir ipten ibaret olup,sadece gündüz yay
  ın avında kullanılır.akışın az olduğu akar su kenarlarnda,yatık söğüt dalları ltına
  doğru,koy şeklindeki su kenrlarına bırakmak suretiyle kullanırsınız.yayın gündüz
  leri,ağaç ve dal altları gibi loş yerlerin,kenar yüzlerine yem arar.bu düzenektede
  ip tutma ve ip sabitleme aynen dip düzeneğiğindeki gibi olup aynı yemleri kulla
  nır ve aynı ip çekme stilini uygularız.
  KAŞIK DÜZENİ ŞK.-5
  [​IMG]
  Kamış ipinizin ucuna paslanmaz metalden yapılmış,bir gümüş parlaklığında norm
  al yemek kaşığı haznesi büyüklüğünde,fır döndülülü kaşık takılır,kaşıktan başka
  kurşun gibi herhangi bir ağırlık takılmaz.kamışınızın haretlerini engellemiyecek su
  kenrlarında,suyun sakin bir şekilde akış yatğı bölgelerde,kaşığı tabana otutturm
  adan,suyun üst kademelerinde tutarak,at çek usülü ile av yapılır.yayn kaşığın
  su içerisindeki hareketi ve yanar döner parlaklığını balık zannedip kaşiğa saldırır
  bundan sonraki,çekme olayı aynen dip oltasında anlattığım şekilde olur.
  işte böylelikle,akar su balıkçılığında kullanılan olta düzeneklerini anlatmiş oldum
  bundan sonraki makalemdede,akar suda kullanılan yemlerden bahsedeceğımi
  bilgilerinize sunarım. TOM AMCA.
   
 2. sacev81

  sacev81

  Mesajlar:
  1
  Şehir:
  düzce
  Favori Kamış:
  olta
  En İyi Avı:
  yayın-78cm-3.650gr
  işte bu

  arkadaşım bilgilerini bizlerle paylaştınğın için öncelikle teşekkür ederim
  işte bu dediğim bizim burada kullandığımız ve mükemmel sonuç aldığımız düzenekler.Tamamen aynı Dediğin gibi Yayında Akarsuda dip düzeneği mükemmel sonuç veriyor Biraz daha durgun suda Mantarlı düzenek, Geneş durgun Gölet ve akarsularda ise Bizim kelebek dediğimiz Üçlü iğne bulunan Düzenek.
  bunların hepsi harika
  İyi ve hayırlı Kazasız avalar.:)
   
 3. Merhaba arkadaşım,

  İmza ayarlarını yaparmısın lütfen,

  Daha sonrada tanışalım bölümüne ugrayıp kendini tanıtan bir konu açıverde, sana bir hoşgeldin diyelim:)

  İmza detayları için TIKLA;)

  Teşekkürler:)
   
 4. mallaca

  mallaca Halil Barış Şengül

  Yaş:
  49
  Mesajlar:
  4.027
  Şehir:
  Bursa
  Favori Kamış:
  Makinalı kamış olta,her türlü el oltası,rapala
  En İyi Avı:
  Kiloluk mırmır,Kiloluk iskorpit
  Mükemmel bir paylaşım teşekkürler
   
 5. nasrullah

  nasrullah zeki sümertas

  Mesajlar:
  44
  Şehir:
  almanya
  Favori Kamış:
  hem tatli su hem deniz icin her cesit malzeme
  En İyi Avı:
  denizde,CUPRA 750gr.barajda sazan 3 kilo
  Emegine Saglik

  :) iste paylasim bu.tesekkürler
   
 6. gülbaharlar

  gülbaharlar gulbaharlar

  Yaş:
  52
  Mesajlar:
  4.214
  Şehir:
  manisa
  Favori Kamış:
  el oltası, kamış
  En İyi Avı:
  13 kilo aynalı sazan
  eline sağlık arkadaşım
   
 7. Laedri

  Laedri Ahmet

  Mesajlar:
  31
  Şehir:
  İstanbul
  harika bir paylaşım çok teşekkürler
   
 8. osmanaltunel

  osmanaltunel

  Mesajlar:
  3.695
  Şehir:
  ANKARA / Gölbaşı
  Favori Kamış:
  olta
  En İyi Avı:
  Turna 140 cm. Gölbaşı
  Paylaşım için teşekkürler.
   
 9. mrcprz

  mrcprz

  Mesajlar:
  154
  Şehir:
  Bursa / İnegöl
  Favori Kamış:
  D.A.M. 665 FD makina,SHAKSPEARE Potenza kamış.
  En İyi Avı:
  Yayın 4,80 kg Sakarya-Osmaneli
  eline sağlık güzel paylaşım....
   
 10. fatih

  fatih fatih gürtekin

  Yaş:
  46
  Mesajlar:
  412
  Şehir:
  erbaa
  Favori Kamış:
  olta
  En İyi Avı:
  nızı salın gitsin seneye daha büyüğünü yakalarsınız.
  şekiller i ben göremedim :rolleyes: konu arşive atilmiş ondanmi acaba